20. listopadu 2022 Ježíše Krista Krále

        NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

20. listopadu 2022 Ježíše Krista Krále44/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (od 5. 10. 2022), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl králem všeho tvorstva. Dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu.

1. čtení:  2 Sam 5, 1-3

O pomazání Davida za krále nad vyvoleným lidem.

Odpověď k žalmu:

Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

2. čtení:  Kol 1, 12-20

Svatý Pavel píše: „On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný: ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.“

Evangelium:  Lk 23, 35-43

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“

Svátky v týdnu

pondělí – 21. listopaduZasvěcení Panny Marie v Jezuzalémě
úterý   –   22. listopadusv. Cecílie, panny a mučednice (3. stol.)
středa  –   23. listopadusv. Klementa I., papeže a mučedníka (1. stol.)
čtvrtek  –  24. listopadusv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků (19. st.)
pátek  –    25. listopadusv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
neděle  – 27. listopadu1. neděle adventní

Společné udělování svátosti nemocných – je třeba se přihlásit

                V Karlíně    –   v pátek 29. listopadu při mši sv. v 12.00 hod.

                Na Balkáně –  v sobotu 30. listopadu při mši sv. v 17.30 hod.

Nabídka adventních věnců

                I letos nabízí paní Hedvika adventní věnce.

Zdobený: 400 Kč (z jehličí nebo na dřevě), jen zelený 180 Kč, na dveře 200 Kč.

Je možné objednat adventní věnec na hrob. Kontakt: tel: 603 480 963.

Část z ceny poputuje na pomoc dětem v dětských domovech (dobrevily.cz).

Papež František o duchovní neútěše – 16. 10. 2022

                Pokračujeme v katechezi na téma rozlišování. Viděli jsme, jak důležité je číst, co se v nás děje, abychom nedělali ukvapená rozhodnutí podle momentálních emocí, kterých potom litujeme.     V tomto smyslu může být i duchovní stav, který nazýváme neútěchou, příležitostí k růstu.

                Neútěcha je také výzvou k bezplatnosti, k tomu, abychom nejednali vždy a jen s ohledem na citové uspokojení. Neútěcha nám dává příležitost růst, začít zralejší a krásnější vztah s Bohem a s blízkými, vztah, který se neredukuje na pouhou výměnu dávání a braní. Vzpomeňme si například na své dětství: jako děti často vyhledáváme rodiče, abychom od nich něco dostali, hračku, peníze na zmrzlinu, nějaké svolení … A tak je nevyhledáváme kvůli nim samotným, ale kvůli nějakému zájmu. Největším darem jsou však oni, rodiče, a my to pochopíme postupně, jak rosteme.

                Mnohé naše modlitby jsou také trochu podobné, jsou to prosby o laskavosti adresované Hospodinu, aniž by se o něj skutečně zajímaly. Jdeme a prosíme, prosíme, prosíme Boha. Evangelium poznamenává, že Ježíš byl často obklopen mnoha lidmi, kteří ho o něco žádali, o uzdravení, o materiální pomoc, ale nikoliv o to, aby byli s ním.

                Může se zdát zvláštní, neskutečné ptát se Ježíše: „Jak se máš?“. Je to naopak velmi krásný způsob, jak vstoupit do opravdového, upřímného vztahu s jeho lidstvím, s jeho utrpením, dokonce i s jeho zvláštní osamělostí. S ním, s Pánem, který s námi chtěl plně sdílet svůj život.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.