NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

28. srpna 2022 22. neděle v mezidobí33/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 20.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré.

1. čtení:  Sir 3, 19-21. 30-31

Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce chápe poučné výroky, moudrý člověk touží po pozorných posluchačích.

Odpověď k žalmu:

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.

2. čtení:  Žid 12, 18-19. 22-24a

Vy však jste přistoupili k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému: ke vznešenému shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi; přistoupili jste k soudci, Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy.

Evangelium:  Lk 14, 1. 7-14

Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých.

Svátky v týdnu

pondělí  29. srpnaUmučení sv. Jana Křtitele
čtvrtek     1. záříSvětový den modliteb za péči o stvoření
sobota     3. zářísv. Řehoře Velikého, papeže a uč. Církve (540-604)

Začátek nového školního roku 2022 / 2023 – žehnání školních tašek

                bude v našich farnostech v neděli 4. září 2022 při všech bohoslužbách.

Z parte paní Evy Suchárové, maminky pana faráře z Neratova

                Verš: K nebesům dnes zaleť písni – tam, kde sídlí Matka tvá…

                Chtěli bychom vám všem oznámit, že naši rodiče už jsou zase spolu.

V pátek ráno před svítáním (5. 8. 2022) milostivý Bůh zrušil poslední část jejich manželského slibu: „dokud nás smrt nerozdělí.“

Po deseti letech tak znovu potvrdil jejich rozhodnutí být spolu – navěky.

Papež František O stáří – závěr

                Cyklus katechezí věnovaných starým lidem papež uzavírá úvahou o Nanebevzetí Panny Marie, která spojuje Pannu Marii se Zmrtvýchvstalým Ježíšem a předjímá náš vlastní osud.

                Vzkříšený Ježíš se svým tělem žije v trinitární Boží intimitě! A v ní neztrácí paměť, neopouští svou historii, neruší vztahy, v nichž žil na zemi. Svým přátelům slíbil: „Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás s sebou, abyste i vy byli tam, kde jsem já“ (J 14,3). Přijde nás hledat, aby nás přivedl k sobě. V tomto smyslu je smrt tak trochu krokem k setkání s Ježíšem, který na mě čeká, aby mě k sobě přivedl.

                A život vzkříšeného těla bude stokrát a tisíckrát živější, než jsme zakusili na této zemi (srov. Mk 10,28-31).

                Vzkříšený Pán ne náhodou čeká na apoštoly u jezera, opéká rybu (srov. J 21,9) a pak jim ji nabízí. Toto gesto starostlivé lásky nám dává nahlédnout, co nás čeká, až přejdeme na druhý břeh.

                Ano, milí bratři a sestry, zvláště vy starší, to nejlepší ze života je stále k vidění. „Ale my jsme staří, co ještě potřebujeme vidět?“ To nejlepší, protože to nejlepší ze života teprve přijde. Doufejme v tuto plnost života, která nás všechny čeká, až nás Bůh povolá. Kéž nám Matka Páně a naše Matka, která nás předešla do nebe, navrátí rozechvění z čekání, protože to není čekání v narkóze, není to čekání znuděné, ne, je to čekání s rozechvěním:

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.