NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

4. září 2022 23. neděle v mezidobí34/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 20.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

                1. čtení:  Mdr 9,13-18

S námahou luštíme smysl pozemských věcí, nesnadno nalézáme to, co je nejvšednější. Kdo může vyzkoumat to, co je v nebi? Kdo poznal tvou vůli, když jsi mu nedal moudrost a z výšin neposlal svého svatého ducha? A tak se upravilo chování těch, kdo jsou na zemi, lidé se naučili, co je ti milé, a moudrostí se zachránili.

                Odpověď k žalmu:

Bože, buď milostiv a žehnej nám!

                2. čtení:  Flm 9b-10.12-17

Svatý Pavel píše: „Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho dostal nazpátek navždycky, ne už jako otroka, ale jako něco více než otroka: jako drahého bratra. Když i mně je tolik milý, jak teprve tobě, jako člověk i jako křesťan. Jsi-li tedy přesvědčen, že já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako bych to byl já sám.“

                Evangelium:  Lk 14,25-33

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: …„ Kdo ne-nese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.

Svátky v týdnu

čtvrtek – 8. záříNarození Panny Marie

Papež František: Zrušme trest smrti. Nenabízí spravedlnost, živí pomstu

                Modleme se, aby byl trest smrti, který útočí na nedotknutelnost a důstojnost osoby, zrušen v legislativě všech zemí světa.“

            Podle údajů OSN přibližně 170 států zrušilo trest smrti a zavedlo moratorium na jeho používání v legislativě nebo praxi. Mnohé z nich pozastavily výkon trestu na více než deset let. Na různých kontinentech je však 55 zemí, kde jsou vězni a pachatelé stále popravováni. Podle papeže je to ve světle evangelia „nepřípustné“, protože „přikázání ‚nezabiješ‘ se týká jak nevinných, tak viníků“.

            „V každém rozsudku musí být vždy okénko naděje. Trest smrti nenabízí obětem spravedlnost, ale podporuje pomstu. Zabraňuje jakékoli možnosti nápravy justičního omylu. Na druhé straně je trest smrti z morálního hlediska neadekvátní: ničí nejdůležitější dar, který jsme dostali, život 

            Papežova slova ve videu, adresovaná nejen věřícím, ale všem lidem dobré vůle, doprovázejí dojemné záběry: oči mužů a žen za mřížemi, lidé osamocení v cele nebo soustředění na modlitbu, záběry z demonstrací po celém světě s nápisy jako „Nezabíjejte pro mě“ a “ Vykonávejte spravedlnost, ne popravy“.

            Ve zhruba dvouminutovém videu, je možné vidět i nástroje, jimiž se popravy provádějí: oprátky na oběšení, injekční stříkačky se smrtícími injekcemi, elektrická křesla, stěny s dírami po kulkách, plynové komory.

Podle papeže však existuje „znamení naděje“: „Každým dnem roste na celém světě NE trestu smrti“.

            „Společnost může účinně potlačovat trestnou činnost, aniž by pachatele trvale zbavila možnosti nápravy.“

            Odhodlání papeže a církve je dáno tím, že „do poslední chvíle se člověk může obrátit, uznat své zločiny a změnit se“. Místo toho „trest smrti je jako postavit se na místo Boha“. „Odsouzením je určeno, že člověk se už nebude moci změnit, což my nevíme,“

            (V Československu byl trest smrti zrušen 2. května 1990.)

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.