NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

7. srpna 2022 19. neděle v mezidobí30/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 20.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.

1. čtení:  Mdr 18, 6-9

… a svorně si uložily božský zákon, že svatí budou mít stejný podíl na stejných dobrech i stejných nebezpečích, když předtím zazpívali chvalozpěvy otců.

Odpověď k žalmu:

Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.

2. čtení:  Žid 11, 1-2. 8-19

Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme. Pro ni se našim předkům dostalo pochvaly. Protože Abrahám věřil, uposlechl Boží výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoli nevěděl, kam jde.

Evangelium:  Lk 12, 32-48

Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je.

Svátky v týdnu

pondělí – 8. srpnasv. Dominika, kněze (1170-1221)
úterý  –    9. srpnasv. Terezie Benedikty od Kříže, (Edita Stein) panny a mučednice, patronky Evropy (1891 – 1942)
středa  – 10. srpnasv. Vavřince, jáhna a mučedníka (3. stol.)
čtvrtek – 11. srpnasv. Kláry, panny (1193-1253), 19. neděle v mezidobí

Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)

                se koná tuto neděli 7. srpna 2022.

Celostátní setkání mládeže

                Se koná ve dnech 9. – 14. 8. 2022 v Hradci Králové.

                www.celostatnisetkanimladeze.cz.

Papež František mladým: Být součástí společenství je dar, ne samozřejmost!

„Mladí lidé s křídly, aby mohli létat, snít, tvořit, a s kořeny, aby mohli přijímat moudrost, kterou jim starší lidé dávají.“ Na setkání s Týmy mladých Equipes Notre Dame se papež zamyslel nad třemi částmi, která tvoří název skupiny: tým, Naše Paní a mladí lidé.

                „Prožíváte zkušenost týmu, skupiny,“ řekl papež. „To je dar, ne samozřejmost! Být součástí společenství, rodiny rodin, které předávají žitou víru, je velký dar! Nikdo nemůže říci: „Zachraňuji se sám.“ Všichni jsme ve vztahu, abychom se naučili být týmem. Bůh chtěl vstoupit do této dynamiky vztahů a přitahuje nás k sobě ve společenství, dává našemu životu plný smysl identity a sounáležitosti.“

                „Nebojte se otevřít, riskovat a nebojte se druhých.“

Papež připomněl, že zneužívání, lži a zrada sice existují, ale problémem není bránit se před druhými, nýbrž je třeba se starat o oběti. „V této virtuální době a následné osamělosti, do které se mnozí vaši vrstevníci dostávají, jste se rozhodli růst jako tým. Jděte vpřed, stavte mosty, hrajte jako tým!“

                Druhou částí názvu skupiny je „Naše Paní“ (Panna Maria, pozn. red.).  „jste mladí lidé, kteří se ‚vyznačují silnou úctou k Panně Marii a následnou touhou po tom, abyste podle jejího příkladu a pod její mateřskou ochranou pochopili Mariino výsadní místo v tajemství Krista a spásy‘. A je to tak!“

    „Když člověk přijme do svého života Marii, Matku, nikdy neztratí střed, kterým je Pán.

Protože Maria nikdy neukazuje na sebe, ale na Ježíše a na své bratry a sestry.“

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.