NEDĚLNÍ STRÁNKA z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

31. července 2022 18. neděle v mezidobí28/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 20.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás; buď stále s námi a slyš naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali.

                        1. čtení:  Kaz 1, 2; 2, 21-23

Co má člověk za všechno svoje namáhání a snahu, s níž se plahočí pod sluncem? Ano, po všechny dny má jen starosti; trápení je jeho zaměstnáním, ani v noci si jeho srdce neodpočine. I tohle je marnost.

Odpověď k žalmu:

Bože, buď milostiv a žehnej nám.

                2. čtení:  Kol 3, 1-5. 9-11

Svatý Pavel píše: „Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním, a oblečte člověka nového, který se obnovuje k správnému poznání, aby se podobal svému Stvořiteli. Tady už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všem je Kristus.”

                Evangelium:  Lk 12, 13-21

Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“

Svátky v týdnu

pondělí – 1. srpnasv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve (1696-1787)
čtvrtek  – 4. srpnasv. Jana Marie Vianneye, kněze (1786-1859)
pátek –    5. srpnaPosvěcení římské basiliky Panny Marie Panny Marie Sněžné
sobota –  6. srpnaSvátek Proměnění Páně

30. výročí úmrtí Františka kardinála Tomáška

                Při příležitosti 30. výročí úmrtí Františka kardinála Tomáška zveme všechny kněze ve čtvrtek 4. srpna 2022 v 18.00 hod. do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na vzpomínkovou mši svatou, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka OP, emeritní arcibiskup pražský.

František při letecké tiskovce při návratu z Kanady: (30. 7. 2022)

            ….. chtěl bych mluvit o něčem, co osobně považuji za důležité: cesta do Kanady byla silně provázána s postavou sv. Anny. Hovořil jsem tedy také o ženách, zejména o starších ženách, matkách a babičkách. A zdůraznil jsem něco velice zřejmého, totiž že víru je nutno předávat v nářečí – a jak jsem zřetelně vyzdvihl – v mateřském nářečí, v dialektu babiček. Přijali jsme víru v oné ženské dialektální formě, a to je velice důležité: ona úloha ženy při předávání a rozvoji víry. Právě matka či babička totiž učí modlitbě, podávají první vysvětlení o víře, když dítě něco nechápe. Mohu prohlásit, že toto nářeční předávání víry se uskutečňuje v ženské linii. Někdo by mohl namítnout, jak si to vysvětluji teologicky? Řekl bych mu, že církev je tou, která předává víru, a církev je žena, nevěsta. Církev není muž, ale žena.

            Musíme se vnořit do tohoto pojetí církve jako ženy, jako matky, které je mnohem důležitější než jakékoli machistické představy o úřadech a moci. Církev jako mater, církev mateřská, církev jako obraz Pánovy Matky. V tomto ohledu je důležité podtrhnout význam předávání víry v tomto mateřském nářečí. Objevil jsem to například při četbě o mučednictví Makabejských, kde se dvakrát nebo třikrát praví, že je matka povzbuzovala na duchu v rodné řeči. Víra se předává rodnou řečí, kterou hovoří ženy. A v tom spočívá veliká radost církve, která je ženou a nevěstou. Chtěl jsem toto jasně říci, samozřejmě s odkazem ke svaté Anně.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.