NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

10. července 2022 15. neděle v mezidobí28/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 20.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu; dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním
shoduje.

1. čtení:  Dt 30, 10-14

Mojžíš řekl lidu: „Budeš poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a zachovávat jeho příkazy… A obrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem, celou duší. … tento příkaz, který ti dnes ukládám, není příliš nesnadný a není tak daleko od tebe. Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat.“

Odpověď k žalmu:

Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce.

2. čtení:  Kol 1, 15-20

Bůh totiž rozhodl, aby se v něm (Kristu) usídlila veškerá plnost dokonalosti a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo jak na nebi, tak na zemi tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.

Evangelium:  Lk 10, 25-37

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?“

Svátky v týdnu

pondělí – 11. červencesv. Benedikta, opta, patrona Evropy (480-547)
středa –   13. červencesv. Jindřicha (973-1024)
čtvrtek –  14. červenceblah. Hroznaty, mučedníka (1160-1217)
pátek –    15. červencesv. Bonaventury, biskupa a učitele církve (1218-1274)
sobota   – 16. červencePanny Marie Karmelské

Papež František: Z krize nevyjdeme sami, ale když vezmeme druhé za ruku a budeme riskovat

               Úryvek z rozhovoru, který papež František 20. června poskytl novinářce Bernardě Llorente z argentinské tiskové agentury Télam 

            V roce 2023 uplyne 10 let od vašeho zvolení, což je ideální příležitost k bilanci: podařilo se vám uskutečnit všechny vaše cíle? Jaké projekty jsou ještě v jednání?

            „Vše, co jsem udělal, jsem si nevymyslel ani nevysnil po noci probdělé kvůli zažívacím potížím. Shromáždil jsem všechno, co kardinálové požadovali od budoucího papeže na setkáních před volbou. Dohodli jsme se na věcech, které je třeba změnit, bodech, kterých je třeba se dotknout. To, co jsem uvedl do pohybu, bylo přesně to, co se po mě požadovalo. Nemyslím si, že by v tom bylo něco původního z mé strany, pouze jsem spustil to, co jsme všichni společně rozhodli. Například kuriální reforma skončila vydáním nové apoštolské konstituce Praedicate evangelium, skrze níž se po osmi a půl letech práce a konzultací podařilo realizovat to, o co kardinálové žádali. Změny, které obsahuje, se již uváděly do praxe. Dnes prožíváme zkušenost misionářského typu: Praedicate evangelium znamená: „buďte misionáři“, hlásejte Boží slovo. Jinými slovy, zásadní je vycházet ven.

            Je zajímavé, že jeden kardinál během předkonklávní debaty připomněl, že Ježíš v knize Zjevení říká: „Stojím u dveří a klepu. Kdo otevře, k tomu vejdu“. Pak dodal, že Ježíš stále klepe, ale proto, abychom ho pustili ven, jelikož jsme ho uvěznili. Tolik tedy k požadavkům, které zazněly na těchto setkáních kardinálů. A když jsem byl zvolen, uvedl jsem je do pohybu. Po několika měsících se konaly konzultace, až byl vypracován návrh nové konstituce, a mezitím již docházelo ke změnám. Nejsou to tedy mé nápady, aby bylo jasno, nýbrž představy celého kardinálského sboru, který se těchto změn dožadoval“..

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.