NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

3. července 2022 14. neděle v mezidobí27/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 20.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu; naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou.

1. čtení: Iz 66, 10-14c

Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti. Hospodinova ruka se ukáže na jeho služebnících.

Odpověď k žalmu:

Jásejte Bohu, všechny země, aleluja.

2. čtení:  Gal 6, 14-18

Svatý Pavel píše: „Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným, než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu.“

Evangelium:  Lk 10, 1-12. 17-20

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: ”Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte.

Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‚Pokoj tomuto domu!‘“

¨

Svátky v týdnu

pondělí – 4. červencesv. Prokopa, opata (970-1053)
úterý  –    5. červencesv. Cyrila (827-869), mnicha a sv. Metoděje (815-885), biskupa, patronů Evropy
středa –    6. červencesv. Marie Gorettiové, panny a mučednice (1890-1902)

Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje – úterý 5. července 2022 v Karlíně

            Bohoslužby:    09.30 hod. a v 18.30 hod.

            Kostel je otevřen celý den.

Na závěr obou bohoslužeb možnost uctění ostatků sv. Cyrila.

V červenci papež František vybízí k modlitbě za seniory

            Ve videoposelství, kterým papež František každý měsíc doprovází úmysly Apoštolátu modlitby (Celosvětové sítě modlitby s papežem), tentokrát vybízí k modlitbě za seniory. Na červenec totiž připadá již druhý Světový den prarodičů a seniorů, který v neděli 24. 7. proběhne v Římě i v diecézích po celém světě.

            „Nemůžeme hovořit o rodině, aniž bychom mluvili o důležitém místě, které mezi námi zaujímají staří lidé. V dějinách lidstva nikdy nebyl tak velký počet seniorů, nevíme však, jak dobře prožívat tuto novou životní etapu – ve stáří nám pomáhá mnoho podpůrných, ale jen málo existenciálních projektů.

            My, staří lidé, často projevujeme výjimečnou vnímavost k péči, reflexi a citu. Jsme mistry v laskavosti, anebo se jimi můžeme stát, a do jaké míry!

            V tomto světě, který uvykl válce, potřebujeme skutečnou revoluci něhy. Neseme za ni velikou odpovědnost ve vztahu k novým generacím. Pamatujme, že prarodiče a staří lidé jsou chlebem, který sytí naše životy, jsou skrytou moudrostí lidu, proto je krásné, když je oslavujeme, a proto jsem založil den, který je jim věnován.

            Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností“.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.