NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

26. června 2022 13. neděle v mezidobí26/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 20.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy.

1. čtení: 1Král 19, 16b. 19-21

Hospodin řekl Eliášovi: „Elizea, syna Šafatova z Abel Mechola, pomaž za proroka místo sebe!“ Když Eliáš odešel z hory, nalezl Elizea, syna Šafatova, jak právě oral. Měl před sebou dvanáct spřežení, on sám byl při dvanáctém. Eliáš šel kolem něho a hodil na něj svůj plášť. Elizeus opustil býky, běžel za Eliášem.

Odpověď k žalmu:

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

2. čtení:  Gal 5, 1. 13-18

Svatý Pavel píše: „To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu.“

Evangelium:  Lk 9, 51-62

Když se přibližovala doba, kdy měl být (Ježíš) vzat (vzhůru), pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale (Samaritáni) ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice.

Svátky v týdnu

úterý –   28. červnasv. Ireneje, biskupa a mučedníka (130-200)
středa – 29. červnaSlavnost Petra a Pavla, apoštolů

Sbírka na bohoslovce – se koná tuto neděli 26. 6. 2022            

Uvedení nového pražského arcibiskupa mons. Jana Graubnera

  • v sobotu 2. července 2022 v 10:00 hod. při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

                Administrátor arcidiecéze a emeritní pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka srdečně zve klérus, věřící pražské arcidiecéze i všechny, kteří by se chtěli zúčastnit této pro pražskou arcidiecézi i celou naši vlast historické chvíle, aby přijali pozvání, přišli do katedrály a nového arcibiskupa podpořili svou modlitbou.

                Liturgii bude živě přenášet Česká televize na programu ČT2.

Pastýřský list pana kardinála Dominika Duky – (úryvek)

                …. Svého nástupce, arcibiskupa Jana Graubnera, vřele vítám. Není potřeba, abych mu radil, protože je dostatečně zkušený a moudrý.

                Vyzývám však všechny věřící, ale i ostatní občany, aby ho nejenom dobře přijali, ale také podporovali. Jeho současný úkol je velký a nesnadný. Bez pomoci Vás kněží, řeholníků a řeholnic, sester a bratří ve víře v Ježíše Krista, všech, kdo si váží společných hodnot, z kterých vyrůstá identita naší země, není dobře zvládnutelný.

                Závěrem chci znovu poděkovat. A děkuji nejen nejbližším spolupracovníkům, ale všem diecézanům a široké veřejnosti, zvláště těm, s nimiž jsem jednal o církevně a státně důležitých věcech. Zároveň se i omlouvám všem, kterým jsem jakkoli ublížil. Nikdy jsem to neudělal vědomě. Nesmím zapomenout, abych poděkoval rodičům za svou výchovu, ale především abych poděkoval Pánu Bohu a přímluvě Panny Marie a našich svatých.

                Pozdrav a požehnání Všemohoucího a Milosrdného Boha ať je s Vámi.

Dominik kardinál Duka

Voda ze střechy karlínského kostela – Děkuji za pomoc.

Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně

                úterý 5. července 2022. Mše sv. v 09.30 h a v 18.30 h.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.