NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

19. června 2022 Těla a Krve Páně25/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 20.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení.

                1. čtení: Gn 14,18-20

Melchizedech, král Šalemu, přinesl chléb a víno – byl knězem nejvyššího Boha – a požehnal Abrámovi slovy: „Požehnán buď Abrám od nejvyššího Boha, který stvořil nebe a zemi. …“

                Odpověď k žalmu:

Ty jsi kněz navěky.

                2. čtení: 1 Kor 11,23-26

Svatý Pavel píše: „Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.““

                Evangelium: Lk 9,11b-17

Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravil ty, kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. Dvanáct (učedníků) k němu přistoupilo a řekli mu: „Rozpusť lid. Ať jdou do okolních vesnic a dvorců, aby si tam našli nocleh a něco k jídlu, protože tady jsme na opuštěném místě.“ Odpověděl jim: „Vy jim dejte jíst!“ Řekli: „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby, ledaže bychom šli a nakoupili jídla pro všechny tyto lidi.“

Svátky v týdnu

úterý –  21. červnasv. Aloise Gonzagy, řeholníka (1568-1591);
středa – 22. červnasv. Jana Fishera, biskupa (1469-1535) a sv. Tomáše Mora (1478-1535), mučedníků
čtvrtek – 23. červnaNarození sv. Jana Křtitele
pátek –    24. červnaNejsvětějšího Srdce Ježíšova
sobota –  25. červnaNeposkvrněného Srdce Panny Marie

O Nejsvětější Trojici – papež František 12. 6. 2022

                Ježíš nám v evangeliu této slavnosti představuje další dvě božské osoby, Otce a Ducha svatého. O Duchu říká: „Nebude mluvit sám od sebe, ale vezme to, co je moje, a bude vám to zvěstovat.“ A o Otci pak říká: „Všechno, co má Otec, je moje“. Všimněme si, že Duch svatý mluví, ale ne sám o sobě: ohlašuje Ježíše a zjevuje Otce. Všimněme si také, že Otec, který má všechno, protože je původcem všech věcí, dává Synovi všechno, co má: nic si nenechává pro sebe a zcela se dává Synovi. To znamená, že Duch svatý nemluví sám o sobě, mluví o Ježíši, mluví o ostatních. A Otec nedává sám sebe, dává Syna. Je to otevřená velkorysost: jeden je otevřený druhému.

                A nyní se podívejme na nás, na to, o čem mluvíme my a co máme my. Často mluvíme jen o sobě a o tom, co děláme. “ Jak se to liší od Ducha svatého, který mluví tak, že ohlašuje druhé, Otce a Syna!

                Proto slavení Nejsvětější Trojice není ani tak teologickým cvičením, ale revolucí v našem způsobu života. Bůh, v němž každá osoba žije pro druhou v trvalém vztahu, ne sama pro sebe, nás podněcuje, abychom žili s druhými a pro druhé. Otevření. Dnes si můžeme položit otázku, zda náš život odráží Boha, v něhož věříme: Já, který vyznávám víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, opravdu věřím, že k životu potřebuji druhé, že se musím druhým dávat, že musím druhým sloužit? Potvrzuji to jen slovy, nebo to potvrzuji svým životem?

                               Abychom to lépe pochopili, vzpomeňme si na jména božských Osob, která vyslovujeme při každém znamení kříže: v každém jménu je přítomno to druhé. Například Otec by nebyl takový bez Syna; stejně tak Syn nemůže být myšlen sám, ale vždy jako Syn Otce. A Duch svatý je zase Duchem Otce a Syna. Trojice nás zkrátka učí, že jeden nemůže nikdy být bez druhého. Nejsme ostrovy, jsme na světě, abychom žili k obrazu Božímu: abychom žili otevřeně, potřebovali druhé a pomáhali jim. Položme si tedy poslední otázku:

                Jsem i já v každodenním životě odrazem Trojice? Zůstává znamení kříže, které dělám každý den – Otec, Syn a Duch svatý -, gestem samo pro sebe, nebo inspiruje můj způsob mluvení, setkávání, odpovídání, posuzování, odpouštění?

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.