NEDĚLNÍ STRÁNKA z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

12. června 2022 Nejsvětější Trojice24/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 20.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách.

                1. čtení: Př 8,22-31

Toto praví Boží Moudrost: ”Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, odpradávna před svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve, než povstala země.  Než byly propasti, jsem se narodila, než byly prameny, bohaté vodou, dříve, než byly zaklíněny hory, před pahorky jsem se narodila, dříve, než učinil zemi a shromáždění vod, první hroudy země.

                Odpověď k žalmu:

Buď veleben Hospodin nyní i navěky.

                2. čtení: Řím 5,1-5

Svatý Pavel píše: „Ale nejen to! Chlubíme se i souženími. Víme přece, že soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost plodí osvědčenost, osvědčenost plodí naději. Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“

                Evangelium: Jan 16,12-15

Ježíš řekl svým učedníkům: ”Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít.

Svátky v týdnu

pondělí – 13. červnasv. Antonína Paduánského (1195-1231)
středa  –   15. červnasv. Víta, mučedníka (*304)
Čtvrtek –  16. červnaSlavnost Těla a Krve Páně ve farnostech budeme slavit v neděli 19. června

Slavnost Těla a Krve Páně v hlavním městě Praze

                Ve čtvrtek 16. června v 17.00 h. bude kardinál Dominik Duka sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou při příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně. Následovat bude eucharistické procesí.

                Eucharistické procesí půjde z katedrály na Hradčanské náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u vybrané kanovnické rezidence a třetím oltářem u mariánského sloupu na Hradčanském náměstí. Zde bude průvod zakončen.

                Slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvaná „Boží tělo,“ je svátek, kterým si katolická církev připomíná a oslavuje dar Eucharistie.

 Svátek „Božího těla“ zavedl papež Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně (Itálie), kdy českému knězi jménem Petr – pochybujícímu o reálné přítomnosti Krista v eucharistii – začala během bohoslužby hostie krvácet.

                Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk konat na slavnost Božího Těla procesí. Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a Krve Páně.

Poděkování za Noc kostelů v pátek 28. 5. 2021

                Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy a zajištění průběhu Noci kostelů v Karlíně i Na Balkáně. Napočítali jsme:

                v Karlíně – vstupů do kostela 826, do věže 380, k varhanám 275.

                Na Balkáně – vstupů do kostela 125.

Voda ze střechy karlínského kostela – Prosba o pomoc

č. účtu: 100 61 52 64 / 2250. Děkuji.

Trojice a vztahy – Adéla Muchová

                Boží důraz na vztah je zásadním křesťanským motivem – víru je možné prožívat pouze ve vztahu: miluj Boha a miluj bližního svého.

https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2022-06/adela-muchova

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.