NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

5. června 2022 Seslání Ducha Svatého23/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej jeho hojnost darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.

1. čtení: Sk 2, 1-11

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.

                Odpověď k žalmu:

Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

                2. čtení: 1 Kor 12, 3b-7.12-13

Svatý Pavel píše: „Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný.“

                Evangelium: Jan 20,19-23

Znovu jim řekl: ”Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.” Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ”Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.

Svátky v týdnu

pondělí – 6. červnaPanny Marie, Matky církve
čtvrtek – 9. červnaJežíše Krista, Nevyššího a věčného kněze
pátek  – 10. červnaVýročí posvěcení základního kamene – Karlín (1854)
sobota – 11. červnasv. Barnabáše, apoštola
neděle – 12. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice

Voda ze střechy karlínského kostela – Prosba o pomoc

                Přišla nám faktura na zaplacení roční platby za vodné a vodu ze střechy kostela, tentokrát to je 58.512 Kč. (vodné 43 m3, stočné 1.146 m3.

Prosím o pomoc.  Je možno i převodem na účet u Banka Creditas

č. 100 61 52 64 / 2250. Děkuji.

Vzývání Ducha svatého

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky;  Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno; a obnovíš tvář země.

Noc kostelů se koná v pátek 10. 6. 2022

                Kostel sv. Cyrila a Metoděje:       18.00 – 23.00 h

                Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:  18.00 – 21.00 h

Hlavní vstupní vrata karlínského kostela

Dvoukřídlá bronzová vrata hlavního portálu mají osm velkých medailonů, ulitých v Daňkově továrně, podle Šimkových a Dvořákových modelů, zhotovených podle návrhů Mánesových; v páskových a listových ornamentech jsou zasazeny veliké medailony s reliéfy s výjevy ze života svatých českých patronů, obklopené řadou menších medailonů s poprsími dvanácti apoštolů, které se střídají a čtyřhrannými medailony s hlavičkami cherubínů.

                Nejvýše v elipsovitém poli jsou celé postavy sv. Metoděje na levé, sv. Cyrila na pravé straně. Velké medailony odpovídají sobě obsahově vždy dva ve stejné výši. První pár: Sv. Cyril hlásá křesťanskou víru, proti němu sv. Metoděj křtí Bořivoje; druhý pár: sv. Václav žehná stavbě chrámu (stavitel na tomto výjevu je věrná podoba stavitele Ullmanna), mučednická smrt sv. Václava; třetí pár: sv. Ludmila vyučuje malého Václava a naproti její zavraždění; čtvrtý pár: sv. Vojtěch prosí o déšť a naproti jeho uvítání knížetem při návratu z Říma. V osobách za světcem jsou portrétováni dárce vrat Götzl (s plnovousem) a továrník Vaněk.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.