NEDĚLNÍ STRÁNKA z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

29. května 2022 Nanebevstoupení Páně 7. neděle velikonoční22/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus, vstoupil na nebesa, a tím bylo povýšeno i celé lidstvo; naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení s Kristem také my vejdeme do tvé slávy.

                1. čtení:  Sk 1,1-11

Když s nimi jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení – „vždyť jste přece o tom ode mě slyšeli: Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní“.

                Odpověď k žalmu:

Aleluja.

                2. čtení:  Ef 1,17-23

Svatý Petr píše: On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví a jak se ukazuje na nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho účinné síly.“

                Evangelium:  Lk 24, 46-53

„Hle – já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“

Svátky v týdnu

pondělí 30. květnasv. Zdislavy (1220-1252)
úterý –  31. květnaNavštívení Panny Marie
středa – 1. červnasv. Justina, mučedníka (+165)
pátek –   3. červnasv. Karla Lwangy a druhů mučedníků (+ 1886)  – prvomučedníci Ugandy (Afrika)

Papež František zakončí mariánský měsíc modlitbou růžence za mír

v bazilice Santa Maria Maggiore – 31. května v 18 h.

                S Mariinou přímluvou proti válečnému šílenství, protože „Bohu není nic nemožné“.

                Boží lid budou při modlitbě reprezentovat různé kategorie lidí: chlapci a dívky, kteří přijali první svaté přijímání a biřmování, skauti, rodiny ukrajinské komunity v Římě, zástupci Mariánské mládeže (GAM), příslušníci vatikánského četnického sboru a papežské švýcarské gardy a tří římských farností zasvěcených Panně Marii Královně míru spolu se členy římské kurie. Na znamení blízkosti těm, kteří jsou nejvíce postiženi následky konfliktu v srdci Evropy – byla k modlitbě desátků růžence pozvána ukrajinská rodina, lidé spjatí s oběťmi války a skupina vojenských kaplanů se svými jednotkami.

                Dalším důležitým znamením globálního zapojení je přímý přenos modliteb z mezinárodních svatyní po celém světě spolu s některými svatyněmi, které se nacházejí v zemích stále postižených válkou nebo se silnou politickou nestabilitou: Irák, Sýrie, Ukrajina, Bahrajn – a také z mezinárodních svatyní:

                Svatyně Panny Marie Míru a Dobré cesty; Mezinárodní svatyně Ježíše Spasitele a Matky Marie; Svatyně na Jasné Hoře; Mezinárodní svatyně korejských mučedníků; Svatý dům Loretánský; Panny Marie Růžencové; Mezinárodní svatyně Panny Marie v Knocku;  Panny Marie Královny míru; Panny Marie Guadalupské; Panny Marie Lurdské.

                Modlitba se bude modlitba konat před sochou Panny Marie Regina Pacis, která se nachází v levé lodi baziliky Panny Marie Větší a kterou chtěl Benedikt XV. požádat Pannu Marii o ukončení první světové války v roce 1918. Panna Maria, je zobrazena s levou rukou zdviženou na znamení ukončení války, zatímco pravou rukou drží Ježíška, připraveného upustit olivovou ratolest symbolizující mír. Na podstavci jsou vytesány květiny, které symbolizují rozkvět života a návrat míru. Papež položí k nohám sochy věnec květin a poté se pomodlí k Panně Marii a zanechá svůj zvláštní úmysl.

                Všichni věřící ve všech částech světa jsou zváni, aby podpořili papeže Františka v modlitbě ke Královně míru.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.