NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

22. května 2022 6. neděle velikonoční21/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě.

                1. čtení:  Sk 15, 1-2.22-29

Dověděli jsme se, že vás někteří lidé z našeho středu znepokojili a popletli svými řečmi, ačkoli k tomu nedostali od nás žádné pověření. My jsme se tedy nyní jednomyslně rozhodli, že vybereme některé muže a pošleme je k vám zároveň s naším drahým Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život pro našeho Pána Ježíše Krista. A tak jsme vypravili Judu a Silu, aby vám to vyložili ještě ústně.

                Odpověď k žalmu:

Jásejte v Bohu, všechny země, aleluja.

                2. čtení:  Zj 21, 10-14.22,23

Chrám jsem v něm však nespatřil, neboť Pán Bůh vševládný a Beránek – to je jeho chrám. A toto město nemá zapotřebí ani slunečního ani měsíčního světla, protože ho ozařuje Boží velebnost. Jeho světlem je Beránek.

                Evangelium:  Jan 14, 23-29

Ježíš řekl: „To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás bude učit všemu a bude vám připomínat všechno, co jsem vám řekl já.“

Svátky v týdnu

čtvrtek – 26. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně – budeme slavit v neděli 29. května 2022 sv. Filipa Neri, kněze (1515 – 1595)

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

v neděli 22. května 2022 vykonejte běžnou sbírku ve prospěch farnosti a přítomné poproste, aby poslali dar na účet: 45301130/2700  V. S.: 910710.

Východotimorská republika a Dokument o lidském bratrství

                Nově zvolený prezident Východního Timoru José Ramos-Horta oznámil, že jeho země přijala Dokument o lidském bratrství jako národní dokument, který bude zaveden ve vzdělávacích a kulturních institucích této jihovýchodní asijské země.

                Prezident Ramos-Horta uvedl, že národní parlament jednomyslně hlasoval pro přijetí Dokumentu lidského bratrství jako národního dokumentu. Jako prezident pak podepsal prohlášení, v němž se zavazuje ke spolupráci s národními orgány ve vzdělávacím systému a také s katolickou církví a dalšími náboženskými skupinami při přijetí učení a hodnot dokumentu o lidském bratrství jako součásti východotimorských školních osnov.

Prezident Východního Timoru, který je nositelem Nobelovy ceny za mír, dodal: „Když se podíváme na Dokument o lidském bratrství a porovnáme ho s naší (východotimorskou) ústavou, zjistíme, že v ústavě je mnoho článků, které odpovídají zásadám Dokumentu o lidském bratrství, jehož autory jsou Jeho Svatost papež František a Jeho Eminence velký imám Al-Azharu, profesor Dr. Ahmed Al-Tajíb. Proto bylo naprosto logické, abychom tento dokument používali v naší zemi – ale také abychom tento dokument vždy propagovali na mezinárodní úrovni“.

                Generální tajemník Muslimské rady starších, soudce Mohamed Abdelsalam, v reakci na prohlášení východotimorského prezidenta sdělil: „Přijetí Dokumentu lidského bratrství Východním Timorem je důkazem mezinárodního postavení tohoto dokumentu jako jedné z nejdůležitějších deklarací moderní doby. Těšíme se, že i další státy a země přijmou tento dokument jako ústavu pro lidstvo, která překoná všechny rozdíly mezi námi. Jeho Svatost papež František, stejně jako Dr. Ahmed Al-Tajíb a Jeho Výsost šejk Mohamed bin Zajd Al Nahján, prezident Spojených arabských emirátů a patron lidského bratrství, projevili dokumentu a všem iniciativám, které podporují lidské bratrství, velkou podporu“.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.