15. května 2022 5. neděle velikonoční

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

15. května 2022 5. neděle velikonoční20/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, stále v nás posiluj účinky velikonočního tajemství,

ať ti, které jsi obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou a s tvou pomocí přinášejí hojné plody a dosáhnou radostí věčného života.

                1. čtení:  Sk 14, 21b-27

Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. Utvrzovali tam učedníky a povzbuzovali je, … V jednotlivých církevních obcích jim po modlitbě a postu ustanovili starší a poručili je Pánu, v kterého uvěřili.

                Odpověď k žalmu:

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

                2. čtení:  Zj 21, 1-5a

A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: „Hle – Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on – Bůh s nimi – bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu s očí: nebude už smrti ani zármutku, nářku ani bolesti už nebude, protože starý svět pominul.“

                Evangelium:  Jan 13, 31-33a, 34-35

Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: …. „Dítky jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem jí miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“

Svátky v týdnu

pondělí – 16. květnasv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka hlavního patrona Čech (+1393)
pátek  –   20. květnasv. Klementa Marie Hofbauera, kněze (1751-1820)

Svátek sv. Jana Nepomuckého v Karlíně – pouť k břehu Vltavy

                V neděli 15. 5. 202 po večerní mši sv. půjdeme již tradičně k Vltavě a poprosíme sv. Jana, aby se stal patronem „protipovodňových opatření“.

Mons. Jan Graubner novým pražským arcibiskupem

                Papež František v páteční poledne 13. 05. 2022 jmenoval Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem.

                Bude uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec při mši svaté v sobotu 2. července 2022 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

                Dominik kardinál Duka se stává emeritním pražským arcibiskupem a zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante pražské arcidiecéze, a to až do okamžiku, kdy se nový arcibiskup ujme kanonického vedení pražské arcidiecéze. Nadále zůstává kardinálem. Právo volit papeže mu zůstává do 80 let věku.

                Jan Graubner se stává diecézním administrátorem olomouckým až do převzetí vedení pražské arcidiecéze. Pokračuje ve službě předsedy ČBK.

První očkování – 14. 5. 1796 (z pořadu Meteor Českého rozhlasu 2)

                Od počátku věků až do konce 18. století platilo, že se člověk nemohl bránit nemocem předem a musel jen doufat, aby ho minuly. Smrtelné choroby byly schopné decimovat celé populace. Nevědělo se, co je způsobuje, neexistovalo nic jako prevence. Pravé neštovice, tetanus, dětská obrna, spalničky, černý kašel, záškrt, akutní virová hepatitida B, vzteklina.

                Všech těchto nemocí, s často fatálními důsledky, jsme dnes ušetřeni, díky jednomu skvělému vynálezu – očkování.

                Edward Jenner (1749 – 1823) byl britský vesnický lékař, který se proslavil zavedením první vakcíny proti pravým neštovicím. Jako vakcínu využil kravské neštovice, které vytvořily odolnost proti pravým neštovicím bez toho, aby byl nakažený ohrožen na zdraví, životě či znetvořením.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.