6. března 2022 1. neděle postní

6. března 2022 1. neděle postní10/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na velikonoce: prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme.

1. čtení: Dt 26, 4 – 10

Tehdy jsme křičeli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin slyšel náš hlas, viděl naši bídu, lopotu a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou, napřaženým ramenem, šířil velký strach a působil znamení a divy. Přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zem, zem oplývající mlékem a medem.

Odpověď k žalmu:

Pane, buď se mnou v mé bídě.

2. čtení:  Řím 10, 8 – 13

Svatý Pavel píše: „všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají.“

Evangelium:  Lk 4, 1 – 13

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk.’“

Svátky v týdnu

Neděle – 13. březnaVýroční den zvolení papeže Františka (2013)

Pobožnost Křížové cesty (během postní doby)

                Karlín – sv. Cyril a Metoděj – pátek   12.30 hod. (po mši sv.)

                Na Balkáně – sv. Vojtěch   –   sobota 17.00 hod (před mši sv.)

Arcidiecézní charita Praha – pomoc občanům Ukrajiny

            Poskytujeme odborné sociální poradenství

Rozšířili jsme pracovní dobu asistence pro Ukrajince v Praze na pobočkách pobytu cizinců Ministerstva vnitra. Mnoho lidí sem přichází po náročné cestě z Ukrajiny, tvoří se fronty, lidé potřebují poradit, zorientovat. Pro čekající zajišťujeme i základní občerstvení.

            Materiální sbírka

Vyhlásili jsme materiální sbírku pro lidi postižené válkou na Ukrajině.       Potřebujeme trvanlivé potraviny:

(konzervy, těstoviny, rýže, cukr, suchary, sladkosti, paštiky, instantní polévky, dětské přesnídávky-kapsičky, čaj, káva).

            Dále potřebujeme hygienické prostředky (vlhčené ubrousky, mýdla, sprchové gely, šampony, dětské pleny, dámské vložky, papírové kapesníčky apod.).

            Sbírku vyhlašujeme od 1. března 2022 do 13. března 2022. Sběrná místa jsou otevřena každý den včetně víkendů ve střediscích Arcidiecézní charity Praha:

            Azylový dům sv. Terezie, Pernerova 20, Praha 8 – od 9 do 20 hod.

            (ostatní sběrná místa jsou na „charita.praha.cz)

Finanční prostředky je možné zaslat na sbírkové konto 749986/5500, variabilní symbol 43 nebo online pomocí darujme.cz.

Nabídky ubytování

Veškeré nabídky pomoci, ubytování a dotazy prosím směřujte na novou mailovou adresu ukrajina22@praha.charita.cz

            Děkujeme vám za solidaritu s občany Ukrajiny, kteří potřebují naši pomoc.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.