27. února 2022 8. neděle v mezidobí V době války nebo rozvratu

27. února 2022 8. neděle v mezidobí V době války nebo rozvratu9/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, původce života, ty máš zalíbení v těch, kdo usilují o pokoj, kdo zná Tebe, má pravý život, kdo Ti slouží, má podíl na Tvé vládě; ujmi se těch, kdo spoléhají na Tvou ochranu a stůj při nich v každém nebezpečí, aby se nemuseli obávat žádných nepřátelských úkladů.

                1. čtení: 1 Sam 26,2-7.912-13.22-23

„Zde je kopí, králi! Ať sem přijde jeden ze služebníků a vezme ho. Hospodin odplatí každému podle jeho spravedlnosti a věrnosti; vždyť dnes tě vydal Hospodin do mé ruky, ale já jsem nechtěl vztáhnout ruku na pomazaného od Hospodina.“

                Odpověď k žalmu:

Hospodin je milosrdný a milostivý.

                2. čtení: 1 Kor 15,45-49

Sv. Pavel píše: „My jsme na sobě nesli podobnost s tím člověkem, který pocházel ze země. Stejně tak poneseme i podobnost s tím, který je z nebe.

                Evangelium: Lk 6,27-38

Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete, míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zase vám.“

Svátky v týdnu

středa  – 2. březnaPopeleční středa – den přísného postu
Neděle – 6. března1. neděle postní

Bohoslužby na Popeleční středu (2. 3. 2022)

                Karlín: 12.00 hod; 18.30 hod;                   Na Balkáně: 17.30 hod.

Pobožnost Křížové cesty (během postní doby)

                Karlín – sv. Cyril a Metoděj – pátek   12.30 hod. (po mši sv.)

                Na Balkáně – sv. Vojtěch   –   sobota 17.00 hod (před mši sv.)

Postní řád

                Při postu újmy je dovoleno najíst se jen jednou za den dosyta.

Tento spojený půst zdrženlivosti a újmy je závazný pro katolíky od dokončeného 18. do dokončeného 59. roku života.

                Mladistvým mezi 14. a 18. rokem a po dovršení 59. roku se v těchto dnech ukládá pouze půst zdrženlivosti od masitých pokrmů.

                Nemoc, těžká tělesná práce nebo jiný podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují.

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině

            Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

            Rozhodli, že tuto neděli (27.2.2022) použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“, a vyhlašují kostelní sbírku na pomoc Ukrajině. Č. ú: 55660022/0800 , variabilní symbol 104.

            Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí pomoc potřebným a vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní pomoci případným uprchlíkům.

            Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční středy věřící nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu.

Papež František:

            Jak smutné je, když lidé a národy, kteří se hrdě hlásí ke křesťanství, považují druhé za nepřátele a pomýšlejí na vzájemnou válku!

            Je to velmi smutné!

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.