13. března 2022 2. neděle postní

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

13. března 2022 2. neděle postní11/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očisťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu…

1. čtení Gn 15, 5-12.17-18

Bůh vyvedl Abráma ven a pravil: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!“ – a dodal: „Tak četné bude tvé potomstvo!“ Abrám Hospodinu uvěřil a ten ho za to uznal za spravedlivého.

Odpověď k žalmu:

Hospodin je mé světlo a má spása.

2. čtení:  Flp 3, 17- 4,1

Svatý Pavel píše: „Často jsem vás na to upozorňoval, a teď to říkám se slzami v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich konec je záhuba, jejich bůh je břicho a vychloubají se tím, zač by se měli stydět, mají zájem jenom o věci pozemské.“

Evangelium:  Lk 9, 28b-36

Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli.

Svátky v týdnu

čtvrtek – 17. březnasv. Patrika, biskupa (385-461)
sobota – 19. března   sv. Svatého Josefa, snoubence Panny Marie mše sv. – Karlín v 12.00 h, Na Balkáně 17.30 h

Pobožnost Křížové cesty (během postní doby)

                Karlín – sv. Cyril a Metoděj – pátek   12.30 hod. (po mši sv.)

                Na Balkáně – sv. Vojtěch   –   sobota 17.00 hod (před mši sv.)

5. výročí nebeských narozenin kardinála Miloslava Vlka (18. 3. 2017)

                si připomeneme při mši svaté v Karlíně v neděli 20. 3. 2022 v 9.30 h

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření (úryvek)

                Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela.            

                Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí.

A vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Kardinál Cantalamessa: Bohoslužba Slova – postní zamyšlení

                Biblická čtení, která slyšíme při bohoslužbě, nabývají nový a silnější smysl než v jiných situacích.

                „Jejich cílem není ani tak lepší seznámení s Biblí, jako když ji čteme doma nebo v biblické škole, jako spíše poznání toho, kdo se činí přítomným v lámání chleba, osvícení nového aspektu tajemství, na jehož přijetí se připravujeme (…) Biblická slova a příběhy nejsou při mši pouze vyprávěna, ale znovu prožívána. Paměť se stává skutečností a přítomností.“

                Eucharistie znamená přítomnost události, která v dějinách navždy zvrátila roli vítězů a obětí. Kristus na kříži učinil z oběti pravého vítěze: „Victor quia victima“, jak říká sv. Augustin: stal se vítězem, neboť byl obětí.

                Eucharistie nám nabízí skutečný klíč ke čtení dějin. Ujišťuje nás, že Ježíš je s námi nejen v mysli, ale reálně v tomto našem světě, který jakoby se nám vymykal z rukou. Opakuje nám: „Buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět!“ (Jan 16,33)“

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.