16. ledna 2022 2. neděle v mezodobí

Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi; vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.

1. čtení: Iz 62, 1-5

Jako se jinoch snoubí s pannou, tak se s tebou zasnoubí tvoji synové. Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.

                Odpověď k žalmu:

Plesejte Hospodinu, všechny země.

2. čtení: 1 Kor 12, 4-11

Svatý Pavel píše: „Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný.“

Evangelium: Jan 2, 1-12

Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“

Svátky v týdnu

pondělí – 17. lednasv. Antonína, opata (250-356)
úterý –     18. lednaPanny Marie, Matky jednoty křesťanů Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
pátek –    21. lednasv. Anežky Římské, panny a mučednice (3. – 4.st.)
Neděle    23. ledna3. neděle v mezidobí Neděle Božího Slova – sbírka na Biblické dílo

Rozhovor s papežem Františkem: O svědectví sv. Josefa (úryvek)

                Nikdy jsem neskrýval souznění, jaké cítím k postavě svatého Josefa. Myslím, že má původ již v mém dětství a formaci. Vždycky jsem choval zvláštní úctu ke svatému Josefu, protože si myslím, že jeho postava krásně a mimořádně ukazuje, co čím by měla být křesťanská víra pro každého z nás.

                Josef je ve skutečnosti obyčejný člověk a jeho svatost spočívá právě v tom, že se utvářela uprostřed dobrých i špatných okolností, které musel prožít a s nimiž se musel popasovat. Musíme ale také říct, že svatého Josefa nacházíme v evangeliích, zejména v podání Matouše a Lukáše, jako důležitého protagonistu počátků dějin spásy. Události, za nichž se narodil Ježíš, byly ve skutečnosti těžké, plné překážek, problémů, pronásledování, temnoty, a Bůh, aby svému Synu, který přicházel na svět, postavil po boku Marii a Josefa. Jestliže Maria je ta, která dala světu Slovo, jež se stalo tělem, Josef je ten, kdo ho hájil, chránil, živil a vychovával ho. Dalo by se říci, že v něm nacházíme člověka do nepohody, konkrétního člověka, člověka, který umí převzít odpovědnost.

                V tomto smyslu se u svatého Josefa spojují dva důležité rysy. Na jedné straně je to jeho výrazná duchovnost, která se do evangelia promítá v příbězích příběhů o snech. Tyto příběhy totiž svědčí o Josefově schopnosti naslouchat Bohu, který promlouvá k jeho srdci. Pouze člověk, který se modlí, který vede intenzivní duchovní život, může mít také schopnost rozeznat Boží hlas mezi mnoha hlasy, které v nás přebývají.

                Vedle tohoto rysu tu máme ještě další: Josef je konkrétní člověk, to znamená člověk, který se staví k problémům veskrze prakticky, a když čelí obtížím a překážkám, nikdy nevnímá sám sebe v perspektivě oběti, nýbrž staví se vždy do perspektivy reakce, odpovědi, důvěry v Boha a tvůrčího hledání cesty.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.