2. ledna 2022 2. neděle po Narození Páně

2. ledna 2022 2. neděle po Narození Páně1/ 2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří; ukaž své světlo všem národům a celý svět naplň svou slávou.

1. čtení: Sir 24, 1-4.12-16

Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu. Otvírá svá ústa ve shromáždění Nejvyššího a velebí se před jeho zástupy: Před věky na počátku mě stvořil, až na věky být nepřestanu.

            Odpověď k žalmu:

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.

            2. čtení: Ef 1, 3-6.15-18

Svatý Pavel píše: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce;“

            Evangelium: Jan 1, 1-8

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.

To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.

Svátky a bohoslužby v Karlíně a Na Balkáně L. P. 2022

Pondělí                3. 1. 2022Nejsvětějšího Jména Ježíš

                                               v Karlíně:             12.00 h;

Středa                  5. 1. 2022 středa po 2. neděli po Narození Páně

                                               v Karlíně:             12.00 h;              Na Balkáně:        17.30 h 

Čtvrtek                6. 1. 2022 – slavnost Zjevení Páně

                                                               (žehnání vody, kadidlových zrna křídy)

                                               v Karlíně:             12.00 h; 18.30 h

                                               Na Balkáně:       —- v sobotu 8. 1. 2022 v 17.30 h

Pátek                    7. 1. 2022 pátek po 2. neděli po Narození Páně

                                               v Karlíně:             12.00 h;

Neděle                09. 01. 2022 – svátek Křtu Páně

                                               v Karlíně:             09.30 h; 18.30 h,             Na Balkáně:       11.00 h

————————————————————————————————————————————–

Papež František 1. 1. 2022 – slavnost Panny Marie, Matky Boží

            Nový rok začíná ve znamení Svaté Matky Boží, ve znamení Matky. Mateřský pohled je cestou ke znovuzrození a růstu.

            Matky a ženy se nedívají na svět s tím, jak ho využít, ale aby měl život. Hledí na něj srdcem a daří se jim držet pohromadě sny a konkrétnost a vyhýbat se aseptickému pragmatismu a abstraktnosti.

            A církev je matka – je matka v tomto smyslu, církev je žena – je žena v tomto smyslu. Proto nemůžeme najít místo ženy v církvi aniž bychom v ní neviděli zrcadlení srdce ženy – matky. V tom spočívá místo ženy v církvi, význačné místo, od něhož se odvíjejí další, která jsou konkrétnější a vedlejší. Církev však je matka, církev je žena.

            A uvědomme si, že matky dávají život a ženy chrání svět. Snažme se tedy všichni podporovat matky a chránit ženy. Kolik násilí je pácháno na ženách! Dost už!

            Ubližovat ženě znamená urážet Boha, který si vzal své lidství z ženy, nikoli z anděla, nikoli přímo, ale z ženy. Tak jako v ženě, v ženě, kterou je církev, má původ lidskost jeho dětí.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.