26. prosince 2021 Svaté Rodiny

26. prosince 2021 Svaté Rodiny51/ 2021
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad Svaté

Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.

1. čtení: 1 Sam, 1,20-22.24-28

Anna, matka Samuela řekla: „Za tohoto chlapce jsem se modlila, a Hospodin vyslyšel mou žádost, jak jsem ho prosila. A proto já ho také odevzdávám Hospodinu na všechny dny…“

                Odpověď k žalmu:

Buď veleben Hospodin nyní i navěky.

                2. čtení: 1 Jan 3, 1-2.21-24

A to je jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm.

                Evangelium: Lk 2, 41-52

Ježíš odpověděl (rodičům): „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci.

Svátky a bohoslužby v Karlíně a Na Balkáně L. P. 2021/2022

Pondělí                27. 12. 2021sv. Jana Evangelisty

                                               v Karlíně:             12.00 h;

Úterý                    28. 12. 2021 Svatých Mláďátek, mučedníků

                                               v Karlíně:             —- 

                               Na Balkáně:        —-

Středa                  29. 12. 2021 Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka (+1170)

                                               v Karlíně:             — 

                               Na Balkáně:        — 

Pátek                    31. 12. 2021 – sv. Silvestra – konec občanského roku

                                               v Karlíně:             12.00 h

                                               Na Balkáně:       16.00 h

————————————————————————————————————————————–

Sobota                 01. 01. 2022 – Matky Boží, Panny Marie

                                               v Karlíně:             09.30 h; 18.30 h,  

                               Na Balkáně:        11.00 h

————————————————————————————————————————————–

Žehnání manželům

Manželé: Požehnaný jsi, Hospodine,

neboť tys ve své dobrotě stál při nás,

ať nám život přinášel věci dobré nebo zlé.

Pomáhej nám, prosíme,

abychom si i nadále zachovali věrnou lásku

a osvědčili se jako svědkové smlouvy,

kterou jsi s námi uzavřel. Amen.

Kněz:

Chválíme tě a dobrořečíme ti, Bože, neboť tys na počátku stvořil muže a ženu, aby spolu vytvářeli společenství života a lásky. Dnes ti vzdáváme díky také za to, že jsi ve své dobrotě žehnal rodinnému soužití svých služebníků a služebnic, aby bylo obrazem jednoty tvého Krista a církve.

Prosíme tě: shlédni tedy laskavě na ty, které jsi provázel na jejich společné životní cestě v radostech i strastech; ustavičně posiluj jejich svatební smlouvu,

rozmnožuj jejich lásku a upevňuj pouto pokoje, ať se (spolu se svými dětmi a vnuky) vždy a všude těší z tvého požehnání. Skrze Krista, našeho Pána

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.