19. prosince 2021 4. neděle adventní

Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení.

                1. čtení: Mich 5, 1- 4a

Toto praví Hospodin: „A ty Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti.

                Odpověď k žalmu:

Přijď, Pane, a vysvoboď nás.

                2. čtení: Žid 10, 5-10

Když Kristus přicházel na svět, řekl: „Oběti krvavé ani nekrvavé jsi nechtěl, ale připravils mi tělo.“

                Evangelium: Lk 1, 39-45

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého!“

Svátky a bohoslužby v Karlíně a Na Balkáně L. P. 2021/2022

Pátek                    24. 12. 2021 – Štědrý den

                                               v Karlíně:             16.00 h; 24.00 h (J. J. Ryba Česká mše vánoční)

                                               Na Balkáně:   16.00 h

Sobota                 25. 12. 2021 – Slavnost Narození Páně

                                               v Karlíně:             09.30 h; 18.30 h,  

                               Na Balkáně:        11.00 h

Neděle                26. 12. 2021 – Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

                                               v Karlíně:             09.30 h; 18.30 h, obnova manželských slibů 

                               Na Balkáně:        11.00 h – obnova manželských slibů 

Silvestr                31. 12. 2021 – sv. Silvestra – konec občanského roku

                                               v Karlíně:             12.00 h

                                               Na Balkáně:       16.00 h

————————————————————————————————————————————–

Sobota                 01. 01. 202 – Matky Boží, Panny Marie

                                               v Karlíně:             09.30 h; 18.30 h,  

                               Na Balkáně:        11.00 h

————————————————————————————————————————————–

Kardinál Cantalamessa: „Narozený z ženy“ – 17. 12. 2021

                Jako první krok k tomu, abychom v životě nešli od odkladu k odkladu svých dobrých předsevzetí, doporučuje kardinál Cantalamessa, abychom si vytvořili “trochu ticha kolem sebe i v sobě,” jak o tom mluvil papež František ve středeční katechezi o sv. Josefovi. Umlčet hluk uvnitř, zastavit nepřetržitý tok procesů ve své mysli, namísto obviňování druhých, vyzkoušet roli jejich obhájců, vcítit se do jejich kůže, slyšet druhou stranu.

                “Vraťme se v myšlenkách k Marii. Tolstoj má jeden postřeh o těhotných ženách, který nám může pomoci k porozumění a následování Panny Marie v tomto závěru adventní doby. Pohled ženy čekající dítě, říká, má zvláštní lahodnost a je obrácen spíše dovnitř než ven, protože pro ni je ta nejkrásnější věc na světě v jejím nitru. Takový byl pohled Marie, která v sobě nesla Stvořitele vesmíru. Následujme ji a vyvzdorujme si v sobě pár okamžiku skutečného usebrání, aby se Ježíš mohl narodit v našem srdci. Nejlepší odpovědí na pokusy sekularizované kultury vymazat vánoce ze společnosti je jejich zvnitřnění a návrat k jejich podstatě.”         

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.