12. prosince 2021 3. neděle adventní

Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou narození tvého Syna a prosíme tě: Dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.

1. čtení: Sof 3, 14-18a

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz; bude nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou zajásá jak za dnů shromáždění.

Odpověď k žalmu:

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.

2. čtení: Flp 4, 4-7

Svatý Pavel píše: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko.“

Evangelium: Lk 3, 10-18

Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“

I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“

Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buď-te spokojeni se svým žoldem.“

Svátky v týdnu

pondělí – 13. prosincesv. Lucie, panny a mučednice (+304)
úterý    –  14. prosincesv. Jana od Kříže, kněze a uč. Církve (1542-1591)

Roráty – Adventní očekávání: od 29. 11. do 23. 12. 2021

V Karlíně – kostel sv. C+M: po, st a pá: 12.00 h.

                 – kaple sv. Karla Bor., Vítkova 12: středa 15. 12. v 06.30 h.;

 Na Balkáněstředa v 06.30 h.; večerní mše sv. není.

O Vánocích nepřichází Bůh vládnout, nýbrž sloužit (papež František10. 12.)

            Vánoční strom je znamením Krista, stromu života (srov. Zj 2,7), stromu, ke kterému člověk nesměl přistoupit kvůli svému hříchu (srov. Gn 2,9). O Vánocích se však božský život spojuje s lidským a vánoční stromek tak poukazuje na znovuzrození, darování Boha, který se navždy spojuje s člověkem. Rozzářené svíce připomínají Ježíšovo světlo lásky, které stále svítí v nocích světa.

            „Drazí přátelé, právě v tomto spočívají Vánoce, nedejme si je znečistit konzumem a lhostejností. Jejich symboly, zejména jesličky a ozdobený stromek, nás navracejí k jistotě, která naplňuje naše srdce pokojem, k radosti z Vtělení, k Bohu, který se stává důvěrně známým: žije s námi, dává našim dnům rytmus naděje.

            Stromeček a betlém nás uvádějí do typické vánoční atmosféry, která je součástí dědictví našich společenství: atmosféry něhy, sdílení a rodinné blízkosti. Neprožívejme falešné, komerční Vánoce! Dejme se obklopit Boží blízkostí, která je slitovná a laskavá, vánoční atmosférou, kterou do našich srdcí vlévá umění, hudba, písně a tradice“.

            „O Vánocích se Bůh nezjevuje jako vládce shlížející shůry, nýbrž ponižuje se, aby jako zcela malý a chudý, jako druh v naší pouti, sloužil: pokud se mu máme podobat, musíme se také umenšit a sloužit.

            Chcete-li prožít opravdové Vánoce, nezapomínejme na to, že Bůh přichází, aby byl s námi, a žádá nás, abychom se starali o své bratry a sestry, zejména o ty nejchudší, nejslabší a nejkřehčí, které pandemie ještě více vytěsnila na okraj společnosti. Tak totiž Ježíš přišel na svět a jesličky nám to připomínají“.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.