5. prosince 2021 2. neděle adventní

Pořad bohoslužeb:

Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h; 18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem.

1. čtení: Bar 5, 1-9

Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael (Boží lid) kráčel bezpečně k Boží slávě.

Odpověď k žalmu:

Miluji tě, Hospodine, má sílo.

2. čtení: Flp 1, 4-6.8-11

Svatý Pavel píše: „Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, dokončí ho až ke dni Krista Ježíše.“

Evangelium: Lk 3, 1-6

„Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“

Svátky v týdnu

pondělí – 6. prosincesv. Mikuláše, biskupa (+ 4. stol.)
úterý – 7. prosincesv. Ambrože, biskupa a učitele církve (339-397)
středa – 8. prosincePanny Marie, Počaté Bez Prvotního Hříchu
čtvrtek – 9. prosincesv. Juan Diego (1474-1548) Guadalupe
pátek – 10. prosincePanny Marie Loretánské

Slavnost Panny Marie, Počaté Bez Prvotního Hříchu (8. 12.)

Budeme slavit:

Karlín: ve středu 8. 12. v 12.00 h a v 18.30 h.

Na Balkáně: ve středu 8. 12. v 06.30 h.

Mikulášská sbírka na bohoslovce – se koná tuto neděli 5. prosince 2021.

Roráty – Adventní očekávání: od 29. 11. do 23. 12. 2021

V Karlíně – kostel sv. C+M: po, st a pá: 12.00 h.

– kaple sv. Karla Bor., Vítkova 12: pátek 10. 12. v 06.30 h.;

Na Balkáněstředa v 06.30 h.; večerní mše sv. není.

Papež František – 1. 12. 2021 – o sv. Josefovi

„Tak se stalo narození Ježíše Krista: Jeho matka Maria, která byla zasnoubena Josefovi, otěhotněla z Ducha svatého dříve, než spolu začali žít. Josef, její snoubenec, který byl spravedlivý a nechtěl ji zavrhnout, se ji rozhodl tajně propustit“. Když totiž byla snoubenka nevěrná nebo otěhotněla, mohl ji snoubenec zapudit! Musel. A ženy byly v té době kamenovány.

Josef byl ale spravedlivý. Říká: „Ne, to neudělám. Budu mlčet“……

A opět skončíme modlitbou ke svatému Josefovi.

Svatý Josefe, ty, který jsi svobodně miloval Marii

a rozhodl ses vzdát se svých představ, abys dal místo realitě,

pomoz každému z nás, abychom se nechali překvapit Bohem

a přijímali život ne jako nečekanou událost, před kterou se musíme bránit, ale jako tajemství, které skrývá tajemství pravé radosti.

Vyprošuj všem křesťanským snoubencům radost a radikálnost,

ale vždy s vědomím, že lásku umožňuje jen milosrdenství a odpuštění.

Amen.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.