28. listopadu 2021 1. neděle adventní

Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme Tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království.

1. čtení: Jer 33, 14-16

Hle blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal…

Splněním tohoto slibu je Ježíš Kristus.

Odpověď k žalmu:

K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.

2. čtení: 1 Sol 3, 12-4,2

Svatý Pavel píše: „Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.“

Evangelium: Lk 21, 25-28.34-36

Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“

Svátky v týdnu

pondělí – 29. listopadusv. Ondřeje, apoštola
pátek  –     3. prosincesv. Františka Xaverského, kněze (1506-1552)

Roráty – Adventní očekávání: od 29. 11. do 23. 12. 2021

V Karlíně – kostel sv. C+M: po, st a pá: 12.00 h., so 4. 12.: 12.00 h.

                 – kaple sv. Karla Bor., Vítkova 12: čtvrtek v 18.30 h.;

 Na Balkáně – středa v 06.30 h.; večerní mše sv. není.

Žehnání adventního věnce

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce,

dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě.

Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci

ale sesíláš nám své světlo a svou spásu.

Prosíme tě, požehnej + tento věnec,

ať je pro nás znamením toho, že nám, kteří žijeme v čase,

dáváš účast na svém věčném životě bez začátku a konce.

A svíčky, které na něm budeme rozsvěcovat,

ať nám připomínají, žes nám poslal svého Syna

a chceš, abychom ho následovali a žili jako děti světla. Amen.

Papež František 24. 11. 2021:

Drazí bratři a sestry, myslím na tolik lidí, pro které je obtížné najít smysluplné spojení v jejich životě, a právě proto se trápí, cítí se osamělí, chybí jim síla a odvaha jít vpřed. Na závěr bych se rád pomodlil, abychom našli ve svatém Josefovi spojence, přítele a oporu.

Svatý Josefe, ty, který jsi střežil pouto s Marií a Ježíšem,

pomáhej nám pečovat o vztahy v našem životě.

Ať nikdo nezažije pocit opuštěnosti,

která pramení z osamělosti.

Každý z nás ať se smíří se svou vlastní historií,

s těmi, kteří tu byli před námi, a rozpozná i v chybách, které se staly,

cestu, kterou si Prozřetelnost razila,

aby zlo nemělo poslední slovo.

Ukaž se jako přítel těch, kteří mají největší potíže,

a jako jsi podporoval Marii a Ježíše v těžkých chvílích,

tak podpoř i nás na naší cestě. Amen.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.