21. listopadu 2021 Ježíše Krista Krále

21. listopadu 2021 Ježíše Krista Krále46/ 2021

Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl králem všeho tvorstva. Dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu.

                1. čtení: Dan  7,13-14

Vidění proroka Daniela: „Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn člověka, … Byla mu dána moc, sláva a království, jeho moc je věčná a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.“

                Odpověď k žalmu:

Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy.

                2. čtení: Zj 1, 5-8

Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás obmyl od našich hříchů svou krví a udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky. Amen.

                Evangelium: Jan 18, 33b-37

Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“

Svátky v týdnu

pondělí – 22. listopadusv. Cecílie, panny a mučednice (3. stol.)
úterý  –    23. listopadusv. Klementa I., papeže a mučedníka (1. stol.)
středa  –  24. listopadusv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků (19. st.)
čtvrtek –  25. listopadusv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
neděle  – 28. listopadu1. neděle adventní

Svátost nemocných Karlín: pá 26. 11 v 12. hod. Na Balkáně: so 27. 11. v 17.30 hod.

Koupě pozemku pod kostelem sv. Vojtěcha v Praze 3 – Na Balkáně.

                Transparentní účet u Raiffeisen Bank číslo 240.137.4002 / 5500

Od 15. 10. do 20. 10. přišly na účet částky: 200 + 2.000 + 500 + 1.000 + 12.000 + 2.500 + 1.000 + 1.000 + 3.000 Kč. Na účtu je 64.480 Kč. Zbývá vrátit 200.000 Kč.

Pomoc migrantům v lese na hranicích mezi Polskem a Běloruskem

                Existují lidé, kteří z migrantů a uprchlíků dělají rukojmí, což se dostává do každodenních zpráv. Jsou i tací, kteří narychlo staví zábrany z ostnatého drátu, aby odrazili „invazi“ bezbranných dětí, žen a mužů, kteří bloudí zimou a v nouzi v lesích na hranicích mezi Běloruskem a Polskem, a to se také dostává do zpráv. Jsou i tací, kteří vycházejí do ulic, aby podpořili politiku stavitelů zdi ve jménu identity, která se hlásí ke křesťanství, a ani to neunikne pozornosti médií.

                Ale jsou i tací, kteří se bouří, mlčí, nedemonstrují, nevycházejí do ulic a zůstávají doma, daleko od kamer, a zapalují pochodně lidskosti. A když se tato zpráva dostane na stránky novin – oživí naději. V Polsku, v některých domech na hranicích poblíž lesa, kde se odehrává drama migrantů, žijí lidé, kteří se nepoddali globalizaci lhostejnosti a pamatují na křesťanské kořeny, které se nezměnily v ideologii, ale čerpají z živého evangelia, z podobenství o milosrdném Samaritánovi.

                Jsou to lidé, kteří mají na paměti učení svatého Jana Pavla II., které papež František citoval na závěr generální audience 10. listopadu: „Svět i Polsko dnes potřebují lidi s velkým srdcem.“ A přestože vědí, že riskují, že budou odsouzeni za napomáhání nelegálnímu přistěhovalectví, nechávají tito dobří samaritáni v noci ve svém domě rozsvícené zelené světlo, které upozorňuje, že za osvětlenými okny je k dispozici talíř teplé polévky a deka pro ty, kdo procházejí, bez ohledu na pasy nebo víza. Nebo nechávají čerstvě nadojené mléko, boty a kanystry s vodou přede dveřmi, aby je potichu přicházející dobrovolníci s večerem mohli posbírat a nechat v lese pro ty, kteří je tolik potřebují.

                „Snaha zabránit smrti těchto zoufalých lidí,“ řekl Wiktor Jarocki, aktivista z katolického sdružení v Krynkách, „se dnes považuje za zločin. Ale pamatujeme na lekci papeže Wojtyly a praktikujeme legální neposlušnost: zapomenout jídlo a oblečení v lese se může stát každému a dnes je to nezbytné“.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.