14. listopadu 2021 33. neděle v mezidobí         5. Světový den chudých

Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra: vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit.

1. čtení: Dan 12, 1-3    

Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny tvého lidu. To bude čas úzkosti, jaký nebyl od té doby, kdy povstaly národy, až do té doby. Tehdy bude zachráněn tvůj národ, každý, kdo bude zapsán v knize.

                Odpověď k žalmu:

Ochraň mě Bože, neboť se utíkám k tobě.

                2. čtení: 1 Žid 10, 11-14. 18

Avšak Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť a pak se na vždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, ‚až mu budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako podnož‘.

                Evangelium: Mk 13, 24-32

Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“

Svátky v týdnu

pondělí – 15. listopadusv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve (+1280)
úterý   –   16. listopadusv. Markéty Skotské (1046-1093)
středa  –  17. listopadusv. Alžběty Uherské, řeholnice (1207-1231)
neděle –  21. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále

Koupě pozemku pod kostelem sv. Vojtěcha v Praze 3 – Na Balkáně.

                K tomuto účelu byl založen transparentní účet u Raiffeisen Bank.

                Číslo 240.137.4002 / 5500 (tečky jsou jen kvůli lepší čitelnosti).

Od 10. 10. do 13. 10. přišly na účet částky:

5.000 + 3.000 + 3.000 + 2.000 + 5.000 + 1.000 + 500 Kč.

Nyní je na účtu 41.280 Kč.

                Vrátili jsme půjčku 160.000 Kč a zaplatili 3 splátky (100.000 + 100.000 + 100.000 Kč) farnosti Unhošť. Zbývá jim vrátit 200.000 Kč. Děkuji. MC

Poselství Svatého otce Františka k 5. světovému dni chudých

„Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky“ (Mk 14,7 (malý úryvek)

…….. Nezodpovězena zůstává otázka, která nemá jednoduchou odpověď: Jak je možné konkrétně odpovědět milionům chudých lidí, kteří se často setkávají jen s lhostejností, či s náznakem, že jsou na obtíž? Jakou cestu spravedlnosti je třeba ujít, aby mohla být překonána sociální nespravedlnost a mohla být nahrazena lidskou důstojností, tolik pošlapávanou?

                Individualistický životní styl je komplicem v produkci chudoby, často dává chudým plnou zodpovědnost za jejich stav. Chudoba však není dílem osudu, je důsledkem egoismu. Je proto rozhodující, abychom nastavili takové procesy rozvoje, ve kterých budou využity schopnosti každého, aby komplementárnost kompetencí a rozličnost úloh vytvořily zdroj spolupráce.

                Je mnoho podob chudoby „bohatých“, které by bylo možné vyléčit bohatstvím „chudých“, kdyby se navzájem setkali a poznali se. Nikdo není tak chudý, aby nemohl ve vzájemném obdarování dát nic ze svého.

                Chudí nemohou být jenom těmi, kdo dostávají; musí mít i podmínky, ve kterých mohou něco dát, protože dobře vědí jak na to. Kolik příkladů máme kolem sebe! Chudí nás často učí solidaritě a sdílení.

                Pravdou je, že jsou to lidé, kterým něco chybí, často jim chybí mnoho, dokonce to, co je nezbytné. Nechybí jim však vše, protože si uchovávají důstojnost Božích dětí, kterou jim nikdo a nic nemůže vzít.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.