7. listopadu 2021 32. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně

sloužit.

1. čtení: 1 Král 17, 10-16

Ona tedy šla a udělala podle Eliášových slov a jedla ona, on i její syn po drahný čas. Z hrnce se mouka nevyprázdnila a ze džbánu oleje neubývalo podle Hospodinova slova, které promluvil skrze Eliáše.

                Odpověď k žalmu:

Veleb, duše má, Hospodina.

                2. čtení: Žid 9, 24-28

A jako je lidem určeno, že musí jednou umřít, a pak nastane soud, podobně je tomu i u Krista: když byl jednou podán v  oběť, aby na sebe vzal hříchy celého množství lidí, objeví se podruhé – ne už pro hříchy – ale aby přinesl spásu těm, kteří na něho čekají.

                Evangelium: Mk 12, 38-44

Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“

Svátky v týdnu

úterý  –   9. listopaduPosvěcení lateránské baziliky
středa –  10. listopadusv. Lva Velikého, papeže a učitele církve (+461)
čtvrtek – 11. listopadusv. Martina, biskupa (316-397)
pátek –   12. listopadusv. Josafata, biskupa a mučedníka (1580-1623)
sobota – 13. listopadusv. Anežky České, panny (1211-1282)

Od propagátorky eutanazie k zastánkyni paliativní péče Sylvie Menard

„Legalizace eutanazie v Itálii by znamenala konec naší civilizace“ – říká francouzská onkoložka, dlouhá léta proslulá jako propagátorka „práva na smrt“. Sylvie Menard změnila názor poté, co jí bylo diagnostikováno pokročilé stádium rakoviny. Objevila sílu paliativní péče.

„Nikdo nemá právo rozhodovat o lidském životě. Lékaři mi dávali tři roky. Od jejich diagnózy uplynulo šestnáct let,“

                Byla studentkou známého italského onkologa a politika Umberta Veronesiho, s nímž dlouhá léta pracovala na onkologickém institutu v Miláně. Patřil deklarovaným zastáncům biologické závěti a práva na eutanazii. Po léta po svém učiteli opakovala, že „když tělo odmítá poslušnost, nebo ještě hůře, hlava už není plně funkční, není to už vlastně život a je lepší skoncovat s utrpením“. Dlouho veřejně propagovala tento názor. Všechno se změnilo, když sama vkročila do nemocničního pokoje jako pacient onkologického oddělení, s rakovinou kostní dřeně. „Tehdy jsem si uvědomila, že všechny jistoty, které jsem měla jako zdravý člověk, přestaly platit ve chvíli, kdy jsem onemocněla. Zažila jsem utrpení a přestala jsem jen teoretizovat.“ Namísto „práva na smrt“ začala usilovat o právo “na dobrou léčbu a důstojnou péči“.

                „Když existuje systém paliativní péče, máte možnost ulevit si od bolesti a v blízkosti lidí, kterým na vás záleží, přestanete myslet na smrt.“ Poznamenává, že v naší společnosti je bohužel nemocný a nemohoucí člověk vykreslován pouze jako přítěž a finanční zátěž, a proto existuje tolik ideologických tlaků, aby se vše rychle vyřešilo „smrtící injekcí“. „Je snazší poskytnout soupravu pro eutanazii než kvalitní paliativní péči.

                To však vůbec neznamená, že i velmi nemocní lidé chtějí zemřít. To my jim často říkáme, že to chtějí,“ Upozorňuje, že lobbisté falšují údaje ze zemí, kde je eutanazie legální, aby dokázali, že jde o hlubokou a přirozenou lidskou touhu.

                „Když se nyní v Itálii dohodneme na zabíjení lidí v terminálním stadiu, přijdou rychle na řadu lidé s depresemi, pohybovým postižením nebo tzv. “nedůstojný” život pacientů s Alzheimerovou chorobou, a pak také děti, které se narodí s jakýmkoli postižením. Kdo stanoví hranici mezi tím, kterým lidem máme pomáhat a které máme zabít?

                “Eutanazie je falešnou odpovědí na skutečné potřeby lidských bytostí,”

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.