NEDĚLNÍ STRÁNKA 39

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

15. řijna 2023 160. výročí posvěcení kostela     41/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje:Ne: 09:30 h;  18:30 h;
St, Pá, a 1. So: 12:00 h;
kostel otevřen denně 08 – 19:00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18:30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:
www.farnost-nabalkane.cz
Ne: 11:00 h;
St: 17:45 h; (kromě prázdnin)
So: 17:45 h

Z nedělní liturgie:

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra.

1. čtení: Iz 25,6-l0a

Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře.

              Odpověď k žalmu:

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

              2. čtení: Flp 4, 12-14. 19-20

Svatý Pavel píše: „Dovedu žít v odříkání, a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.”

Evangelium:  Mt 22, 1-14

Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. …….. Řekl tedy svým služebníkům: „Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.“

Svátky v týdnu

pondělí 16. říjnasv. Hedviky (1174-1243)
úterý     17. říjnasv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka (1.-2. st.)
středa    18. říjnasv. Lukáše, evangelisty; 160. Výročí posvěcení kostela v Karlíně
sobota    21. říjnaBl. Karla rakouského (1887 – 1922)  

Misijní neděle a Světový den modliteb za misie

              Příští neděli 22. října 2023, budeme společně s celou církví slavit Světový den modliteb za misie a misijní neděli. Na tento úmysl bude též příští neděli 22. října sbírka na misie.

Společenství pro středoškoláky

              Tuto neděli 15. října začnou u nás na faře pravidelná společenství pro středoškoláky. Začátek bude v 16:30 hod. Zájemci ať prosím kontaktují otce Marka Mikuláštíka. Kontakt na něj: 703 459 184.

Možnost Svátosti smíření u nás v kostele

              30 min před začátkem mše se zpovídá, kněz je k dispozici buď v sakristii nebo v presbytáři.

Říjen měsíc modlitby růžence

              Obracím se na všechny, aby se modlili růženec za mír. Latinský patriarcha a Jeruzalemský kardinál Pizzaballa vyzýval všechny věřící, aby se 17. 10. modlili a postili za mír ve Svaté Zemi.

Papež: Nevděčnost plodí zášť

                  Majitel pozemku tam vysadil vinici a dobře se o ni staral; když pak musel odejít, svěřil ji zemědělcům. V době sklizně pošle své služebníky, aby sklidili úrodu. Rolníci je však pozabíjeli; majitel tam tedy pošle svého syna, a oni zabijí i jeho. Jak to? Co se pokazilo? V tomto podobenství je jisté Ježíšovo poselství. Ptejme se tedy sami sebe: Uvědomuji si, že jsem dostal život a víru jako dar? Uvědomuji si, že všechno začíná Boží milostí? Uvědomuji si, že jsem milován a spasen bezplatně? A především, umím v odpovědi na milost říci „děkuji“? Umím říkat „děkuji“? Tři slova, která jsou tajemstvím lidského soužití, jsou: děkuji, prosím, promiň. Umím tato tři slova používat? Děkuji, prosím, promiň. Umím tato tři slova vyslovit? Je to malé slovo, „děkuji“ – je to malé slovo, „prosím“, je to malé slovo, „promiň“ – očekávané každý den od Boha a bližních. Ptejme se sami sebe, zda je toto malé slůvko, „děkuji“, „prosím“, „promiň“ přítomno v našem životě. Umím říci „děkuji“? Umím se omluvit, odpustit?

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; tel: 222 743 517 Stránku připravil: P. Miroslav Cúth

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.