NEDĚLNÍ STRÁNKA 40

P. Miroslav Cúth

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

22. října 2023 29. neděle v mezidobí, misijní neděle     43/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: Ne: 09:30 h;  18:30 h
St, Pá, a 1. So: 12:00 h
kostel otevřen denně
08 – 19:00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18:30 h
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:
www.farnost-nabalkane.cz
Ne: 11:00 h
St: 17:45 h
So: 17:45 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tys učinil svou církev znamením a nástrojem spásy, aby se Kristovo vykupitelské dílo uskutečňovalo až do konce věků; probouzej ve svých věřících vědomí odpovědnosti za spásu světa, ať se ze všech národů shromažďuje a roste tvůj lid a vytváří jedinou rodinu.

              1. čtení: Zach 8, 20-23

Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.‘“

              Odpověď k žalmu:

Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.

              2. čtení: 1 Tim 2, 1-8

On je totiž jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola – to mluvím pravdu a nelžu – za učitele víry a pravdy mezi pohany.

              Evangelium: Mk 16, 15-20

Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.

Svátky v týdnu

sobota    28. říjnaŠimona a Judy, apoštolů  

Mše svaté 1. 11. 2023 a 2. 11. 2023

Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Karlín

středa 1. 11. 2023 ve 12:00 hod. a v 18:00 hod.

čtvrtek 2. 11. 2023 ve 12:00 hod. a v 18:30hod.

Balkán

Středa 1. 11. 2023 v 17:45 hod.

Čtvrtek 2. 11. 2023 v 17:45 hod.

Setkání rodin po mši svaté

          Zveme děti s rodiči, prarodiči… v neděli 12. 11. 2023 po ranní mši svaté na dopolední setkání s hrami, písněmi a s možností seznámení se. Očekávaná doba setkání je cca 1,5 hod.

          Sejdeme se po mši svaté před kostelem. Drobné občerstvení vítáno.

Kontakt: Klára Stašová mob.: 604 806 809

Patriarcha Jeruzaléma se nabízí výměnou za unesené děti

          Kardinál Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzaléma, vyjadřuje ochotu vyměnit se za unesené děti zadržované Hamásem a hovoří o zprostředkovatelském úsilí Svatého stolce v souvislosti s probíhajícím konfliktem v Gaze a ve Svaté zemi.

            „Cokoli“ za jejich svobodu a za to, aby se „ty děti vrátily domů“.

V pohnutém internetovém setkání se shromážděním novinářů vyjádřil kardinál Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzaléma, upřímnou snahu o svobodu a starost o propuštění dětí, které Hamás drží jako rukojmí. Prohlásil: „Jsem-li připraven vyměnit se? Cokoli, pokud to může vést ke svobodě a přivést tyto děti zpět domů, žádný problém. Z mé strany naprostá ochota.“ 

Kardinál Pizzaballa se dále dotkl nabídky Svatého stolce na zprostředkování a zdůraznil přání zachránit zajatce. Poznamenal: „Nabídli jsme svou připravenost alespoň se pokusit přivést rukojmí zpět, alespoň některé z nich, o to se pokoušíme. Je to velmi obtížné, protože ke zprostředkování potřebujete mít partnery. A v tuto chvíli není možné s Hamásem mluvit.“

            Když kardinál Pizzaballa přešel k možnosti izraelské pozemní invaze do pásma Gazy, dal najevo dvojí znepokojení. „Moje obavy jsou v podstatě dvojí: první je, že po pozemní operaci, nevím, jak se to jmenuje, vznikne mnohem vážnější humanitární krize. To je první obava, protože obětí bude nepochybně mnoho.“ Pak se podělil o „druhou obavu“, která spočívá v tom, „že se tento konflikt stane regionálním konfliktem, který se bude týkat nejen Gazy nebo případně Západního břehu Jordánu, ale také Libanonu, pak by mohl vzplanout islámský svět, všechny arabské země: Nevím, je velmi těžké předvídat vývoj, ale obava z regionální expanze je reálná a nejsem jediný, kdo to říká.“

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; tel: 222 743 517 Stránku připravil: P. Miroslav Cúth

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.