NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

25. září 2022 26. neděle v mezidobí37/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (od 5. 10. 2022), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš, a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy.

1. čtení:  Am 6, 1a.4-7

Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si zpupně žijí, bezstarostně na samařské hoře! Lehají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají jehňata ze stáda, telata vykrmená v chlévě. Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako David hudební nástroje. Z misek pijí víno, nejlepším olejem se natírají, ale nad zkázou Josefovou se netrápí. Proto nyní půjdou v čele vyhnanců do zajetí, skončí jásot povalečů!“

Odpověď k žalmu:

Veleb, duše má, Hospodina.

2. čtení:  1 Tim 6, 11-16

Svatý Pavel píše Timotejovi: „ Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.“

Evangelium:  Lk 16, 19-31

Abrahám odpověděl boháčovi: „Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“

Svátky v týdnu

pondělí – 26. zářísv. Kosmy a Damiána, mučedníků (+305)
úterý –    27. zářísv. Vincence z Paula, kněze (1581-1660)
středa –  28. záříSlavnost sv. Václava, mučedníka Hlavního patrona českého národa V Karlíně mše sv. v 18.30 h
čtvrtek – 29. zářísv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
pátek –   30. zářísv. Jeronýma, kněze a učitele církve (347-420)
sobota –  1. říjnasv. Terezie od Dítěte Ježíše panny a učitelky církve (1873-1897)
Neděle – 2. října27. neděle v mezidobí, Svatých andělů strážných

Sobotní večerní bohoslužby v kostele sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

                od soboty 1. října včetně v 17.30 h

Svatováclavská sbírka na církevní školství – se koná tuto neděli 25. 9.

                Na Balkáně bude tato sbírka příští neděli, tj. 2. 10.

Papež k mladým ekonomům v Assisi: (24. 9. 2022) úryvek

                Milí mladí lidé…                je tu také duchovní neudržitelnost našeho kapitalismu. Lidská bytost, stvořená k obrazu a podobě Boží, dříve než po statcích pátrá po smyslu. Všichni hledáme smysl.

                Proto je prvním kapitálem každé společnosti duchovní kapitál, protože právě ten nám dává důvod, proč každý den vstávat a chodit do práce, a vytváří radost ze života, která je nezbytná i pro ekonomiku. Náš svět rychle spotřebovává tuto základní formu kapitálu, kterou po staletí hromadila náboženství, moudré tradice a lidová zbožnost.

                Tímto nedostatkem smyslu trpí zejména mladí lidé, kteří se často potýkají s bolestí a nejistotou života a jejichž duše je ochuzena o duchovní zdroje, které by jim umožnily zpracovat utrpení, frustraci, zklamání a ztrátu. Podívejte se na procento sebevražd mladých lidí, jak se zvýšilo, ačkoli se jejich počty tají a nezveřejňují. Křehkost mnoha mladých lidí pramení z nedostatku tohoto vzácného duchovního kapitálu. Zeptám se: máte duchovní kapitál? Ať si každý odpoví ve svém nitru…Je to neviditelný, ale skutečnější kapitál než finanční nebo technologický. Je naléhavě nutné tento základní duchovní kapitál doplnit.              Technologie toho umí hodně, až příliš mnoho; učí nás co a jak dělat, ale neříká nám „proč“, a tak se z našeho jednání vytrácí plodnost a nenaplňuje už život, dokonce ani ten hospodářský.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.