1. května 2022 3. neděle velikonoční

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

1. května 2022 3. neděle velikonoční18/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.

1. čtení:  Sk 5, 27b-32. 40b-41

Ale Petr a ostatní apoštolové na to řekli: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho pověsili na dřevo a zabili. Ale Bůh ho povýšil po své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“

Odpověď k žalmu:

Chci tě oslavovat Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

2. čtení:  Zj 5, 11-14

Svatý Jan píše: „A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, v podsvětí i na moři, a vše, co je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc na věčné věky!“ Tu ony čtyři bytosti přidaly: „Amen!“ a starci padli na tvář a poklonili se.  „

Evangelium:  Jan 21, 1-19

Zeptal se ho potřetí: (Ježíš) „Šimone, synu Janův, miluješ mé?” Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji

Svátky v týdnu

pondělí – 2. květnasv. Atanáše, biskupa a učitele církve (295-373)
úterý  –    3. květnasv. Filipa a Jakuba, apoštolů
pátek  –    6. květnasv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka (1576-1620)
Neděle –  8. května4. neděle velikonoční, Den matek Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu Panny Marie, Prostřednice všech milostí

21. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

                – se koná v sobotu 7. května na Svaté Hoře u Příbrami

Program od 9 h, mše svatá v 11.30 h, závěr v 14.30 h májovou pobožností

Sbírka pro Fond sv. Vojtěcha na služné kněží

                Se koná tuto neděli 1. května v kostelích pražské arcidiecéze.

Přispět je možné i přímo na účet Fondu: č. ú. 45301130/2700, V. S: 5.

Noemi, spojenectví mezi generacemi, které otevírá budoucnost

Papež František ve středu 27. 4. 2022

                Dnes se budeme inspirovat nádhernou knihou Rút, klenotem Bible.

                Tato malá kniha obsahuje také cenné poučení o spojenectví generací: když mládí dokáže obnovit nadšení starších – to je zásadní: když mládí obnoví nadšení starších – a když stáří dokáže znovu otevřít budoucnost zraněnému mládí. Starší Noemi, ačkoli je dojata náklonností svých snach, které ovdověly po jejích dvou synech, je zpočátku pesimistická ohledně jejich osudu v národě, který jim není vlastní. Proto mladé ženy láskyplně povzbuzuje, aby se vrátily ke svým rodinám a začaly nový život. Říká: „Nemohu pro vás nic udělat.“ Už to se zdá být aktem lásky: stará žena bez manžela a bez dalších dětí trvá na tom, aby ji snachy opustily. Je to však také určitý druh rezignace: bez ochrany manžela není pro vdovy možná žádná budoucnost.          A Rút to ví a této velkorysé nabídce se brání, nechce opustit svůj domov. Pouto, které vzniklo mezi tchyní a snachou, bylo požehnáno Bohem: Noemi nemůže žádat, aby byla opuštěna. Zpočátku se zdá, že Noemi je s touto nabídkou spíše smířená než z ní nadšená: možná si myslí, že toto podivné pouto zvýší riziko pro obě. V některých případech je třeba proti sklonu starých lidí k pesimismu působit láskyplným tlakem mladých.

                Ve skutečnosti se Noemi, dojatá Rútinou obětavostí, vymaní ze svého pesimismu a dokonce převezme iniciativu, čímž Rút otevře novou budoucnost. Poučuje a povzbuzuje Rút, vdovu po svém synovi, aby si v Izraeli našla nového manžela. (Bude jím Boaz, který prokázal svou ušlechtilost.)

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.