17. dubna 2022 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

NEDĚLNÍ STRÁNKA z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

17. dubna 2022 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně16/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy.

1. čtení: : Sk 10, 34a.37-43

To (Ježíš) je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.

                Odpověď k žalmu:

Aleluja ( = Chvalme Pána)

                2. čtení: Kol 3, 1-4

… usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.”

Evangelium: Jan 20, 1-9

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu.

Svátky v týdnu

pondělí – 18. dubnaVelikonoční pondělí Bohoslužby: Karlín: 09.30 h., Na Balkáně: 11.00 h.
sobota  –  23. dubnasv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, (956-997) hlavního patrona pražské arcidiecéze Na Balkáně v 18.30 h poutní mše svatá
NEDĚLE – 24. dubna2. neděle velikonoční Svátek Božího milosrdenství

Velikonoční oktáv – 17. až 24. dubna 2022

Ježíš Kristus překonal smrt a vstal z mrtvých, abychom i my žili navěky.

Emeritní papež Benedikt XVI. v sobotu 16. dubna 2022 oslavil 95 let života

Křížová cesta v Koloseu

            Ačkoli kořeny Via Crucis v Koloseu sahají mnoho staletí do minulosti, novodobá tradice začala v roce 1964, kdy této události předsedal papež svatý Pavel VI. On i následující papežové v této praxi pokračovali každý rok až do roku 2020, kdy vypukla pandemie.          

            Meditace křížové cesty napsalo letos patnáct rodin sdružených v katolických dobrovolnických skupinách a zabývaly se různými aspekty zkoušek a trápení, kterým čelí rodiny po celém světě.

            Vrcholem meditací bylo 13. zastavení, při němž dvě ženy nesly kříž společně: Albina pochází z Ruska a Irina z Ukrajiny.

            Místo připravené meditace promluvilo ticho hlasitěji než jakákoli slova.

            Obě ženy – přítelkyně a obě zdravotní sestry v Římě – držely kříž a pohlédly si do očí pohledem, který jako by sděloval veškerou bolest bratrů ve válce a nehynoucí naději na mír a smíření.

            Následovala chvíle ticha a všichni se modlili za Boží dar míru.

            Závěrečná modlitba papeže Františka:

            Pane, obrať naše vzpurná srdce ke svému srdci, abychom se naučili uskutečňovat plány pokoje. Inspiruj protivníky, aby si podali ruce a zakusili vzájemné odpuštění. Odzbroj ruku bratra vztyčenou proti bratrovi, aby tam, kde je nenávist, vzkvétala svornost. Dej, ať nikdy nejednáme jako nepřátelé Kristova kříže, abychom se mohli podílet na slávě jeho vzkříšení. Amen.“

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.