10. dubna 2022 Květná neděle

NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

10. dubna 2022 Květná neděle15/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení.

                1. čtení:  Iz 50, 4-7

Pán, Hospodin, mi dal jazyk učedníka, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každého rána mi probouzí sluch…

                Odpověď k žalmu:

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

                2. čtení:  Flp 2, 6-11

Ježíš Kristus, ačkoliv má Božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí… proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.

                Evangelium:  Lk 22, 14-23, 56

Umučení naše Pána Ježíše Krista podle Lukáše (Pašije).

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“

Bohoslužby o Velikonocích 2022 – Karlín:

 14. dubna – čtvrtekZELENÝ ČTVRTEK18.30 – mše sv.
 15. dubna – pátekVELKÝ PÁTEK      – den přísného postu15.00 – křížová cesta 18.30  – obřady
 16. dubna – sobotaBÍLÁ SOBOTA20.00  – vigilie 
 17. dubna – neděleVELIKONOČNÍ NEDĚLE 09.30; 18.30 

Bohoslužby o Velikonocích 2022 – kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:

 14. dubna – čtvrtekZELENÝ ČTVRTEK17.30 – mše sv.
 15. dubna – pátekVELKÝ PÁTEK      – den přísného postu16.45 – křížová cesta 17.30 – obřady
 16. dubna – sobotaBÍLÁ SOBOTA20.00  – vigilie 
 17. dubna – neděleVELIKONOČNÍ NEDĚLE11.00 – mše sv. 

! Ve středu 13. března 2021 nebude Na Balkáně mše sv.

Velkopáteční sbírka na Svatou zemi se koná na Velký pátek 15. dubna.

Misijní koláč z minulé neděle v kostele Na Balkáně

                Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do „misijního koláče“. Tentokrát jsme vybrali a odeslali 7693 Kč na účet papežských misijních děl.

Andělé, aniž by o tom věděli – Kardinál Czerny o přijímání uprchlíků na Slovensku

                Shrnuje v něm své zkušenosti z nedávné cesty na Slovensko, kdy jako zvláštní vyslanec vyjádřil papežovu blízkost ukrajinským uprchlíkům a těm, kteří jim poskytují pomoc v nouzi.

                Anděly jsme si zvykli nazývat ty, kdo se nasazují, aby pomohli cizím lidem v nesnázích, přičemž sami často zůstávají v anonymitě, jako to dělají tyto rodiny, ale také řeholníky a řeholnice, svobodné kněze, biskupy a mnoho laiků. Je správné je tak nazývat, protože jimi jsou. Nejsou však jediní: Písmo nás vyzývá, abychom rozšířili svůj pohled a uvědomili si, že i ti, kteří jsou přijímáni, mohou být anonymními anděly. List Židům nám připomíná: „Nezapomínejte na pohostinnost, neboť někteří takto přijímali anděly jako hosty, a ani o tom nevěděli.“ (Žid 13,2).

                To je dobrá zpráva, kterou ukrajinští uprchlíci – andělé, aniž by o tom věděli – sdělují těm, kdo je přijímají: ne slovy, dokonce ani ne skutky, ale svou prostou existencí a potřebou pomoci …

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.