17. října 2021 29. neděle v mezidobí

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.

1. čtení: Iz 53,10-11

Můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny.

                Odpověď k žalmu:

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

                2. čtení: Žid 4,14-16

Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy (se nedopustil) hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci.

Evangelium: Mk 10, 35-45

Ježíš řekl: „Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“

Svátky v týdnu

pondělí – 18. říjnasv. Lukáše, evangelisty Karlín: Výročí posvěcení kostela (1863)
úterý –      20. říjnablah. Karla Rakouského (1887-1922)
středa –    22. říjnasv. Jana Pavla II., papeže (1920-2005)
Neděle –   24. říjnaDen modliteb za misie – Sbírka na misie

Pálffyho palác (Valdštejnská 14, Praha 1 hostí unikátní výstavu o sv. Ludmile

                Výstavu připravilo Diecézní konzervátorské centrum pražského arcibiskupství pod vedením Mgr. Vladimíra Kelnara ve spolupráci s Pražskou konzervatoří, Karlovou univerzitou, Metropolitní kapitulou, Správou Pražského hradu, Národní galerií v Praze, Národním muzeem a dalšími významnými církevními i státními institucemi a odborníky. Projekt se připravoval více než rok. Zahájení výstavy pozdržela covidová období a termíny restaurování mnohých výtvarných děl, která jsou k vystavení zapůjčena poprvé ve své historii.

                Výstava svou koncepcí, výběrem exponátů a autorským kolektivem navazuje na dva předchozí projekty, věnované sv. Anežce české (2010) a sv. Václavovi (2011), zčásti i na moravský projekt Cyrilometodějský k výročí příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu (2013).

                Výstava zahrnuje téměř dvě stovky exponátů z oborů malířství, sochařství, kresby, grafiky a z uměleckých řemesel zejména zlatnictví, ale i textilu a skla. Svými náměty představují svatou Ludmilu jako významnou a mnohovrstevnou osobnost, která se narodila velmoži Slaviborovi z kmene Pšovanů, jako první historicky doložená panovnice z počátku českých dějin se dala pokřtít, zasloužila se o rozvoj náboženství, kultury a celkové vzdělanosti národa.

                Poprvé je vystaven domečkový relikviář z hlavního oltáře katedrály sv. Víta na Pražském hradě, vytvořený při dostavbě dómu v letech 1871-1873.

                Součástí výstavy bude tištěný průvodce výstavou a několik doprovodných programů, které si kladou za cíl návštěvníkům více přiblížit a k návštěvě inspirovat místa spjatá se životem a úctou k světici, jako je hrob sv. Ludmily v basilice sv. Jiří, Pražský hrad, Levý Hradec, Tetín, kostel sv. Ludmily v Praze – Vinohradech, Myslbekovo sousoší sv. Václava na pražském Václavském náměstí aj.     Nemohou chybět ani poukazy na významná hudební díla k poctě světice, z nichž především je nutno uvést Oratorium sv. Ludmily, které v rámci oslav také zazní.

                Výstava bude k vidění zdarma od 15. října 2021 do 28. února 2022
denně, mimo pondělí, od 9.00 do 18.00 h.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.