NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

30. října 2022 31. neděle v mezidobí41/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (od 5. 10. 2022), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení.

1. čtení:  Mdr 11, 22-12,2

Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která zrána padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal …

Odpověď k žalmu:

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

2. čtení:  2 Sol 1, 11-2,2

Svatý Pavel píše: „Bez přestání se za vás modlíme, aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v konání dobra a vaše víra aby se projevovala skutky.“

Evangelium:  Lk 19, 1-10

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: ”Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!”

Svátky v týdnu

pondělí 31. říjnasv. Wofganga, biskupa (924-994)
úterý      1. listopaduSlavnost Všech svatých mše sv. v Karlíně v 18.30 h.
středa     2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé Karlín: 12.00 a 18.30 h; Na Balkáně: 17.30 h.
čtvrtek    3. listopadusv. Martina de Porres, řeholníka (1579-1639) Výročí posvěcení Farního domu v Karlíně (2001)
pátek       4. listopadusv. Karla Boromejského, biskupa (1538-1584)

Poutní mše sv. v kapli sv. Karla Boromejského ve Vítkově ulici

(u sester salesiánek) se bude slavit v pátek 4. 11. v 6.45 hodin ráno.

Celebruje P. Václav Jiráček SDB .

5. listopadu – 7. nebeské narozeniny P. Bohumila Koláře

Odpustky pro duše v očistci

                1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek {sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce} je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

                Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

                Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Papež František v Bahrajnu – 3. 11. – 6. 11. 2022

                Jedná se o papežovu 39. apoštolskou cestu, která má být další cennou etapou na cestě bratrství a porozumění, na cestě růstu a prohlubování vztahů s islámským světem a jeho představiteli. Při této příležitosti se 3. a 4. listopadu uskuteční mezináboženské setkání pod titulem „Bahrajnské fórum pro dialog: Východ a Západ pro lidské soužití“, které uspořádal král tohoto malého souostroví o třiatřiceti ostrovech, Hamad bin Ísá Ál Chalífa.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.