Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje

V letošním roce si připomínáme:

  • 1159 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje do našich zemí.
  • 159 let od posvěcení kostela v Karlíně.

 Zveme na

Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje spolupatronů Evropy

————————————

do kostela v Praze 8 – Karlíně

————————————-

v úterý 5. července 2022

9.30 hod. mše sv. –      obětovaná za dobrodince kostela a farnosti

18.30 hod. mše sv. – obětovaná za dar víry pro národy v naší vlasti.

Kostel je otevřen celý den

Na závěr obou bohoslužeb možnost uctění ostatků sv. Cyrila

za farnost: P. Miroslav Cúth, farář