NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

9. října 2022 28. neděle v mezidobí39/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (od 5. 10. 2022), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra.

                1. čtení:  2 Král 5, 14-17

Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení Božího muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý.

                Odpověď k žalmu:

Zpívejme Hospodinu píseň novou

                2. čtení:  2 Tim 2, 8-13

Svatý Pavel píše z vězení: „Mysli na Ježíše Krista, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. Právě kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Krista Ježíše.“

                Evangelium:  Lk 17, 11-19

Ježíš na to řekl: “Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“
A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“

Svátky v týdnu

úterý –   11. říjnasv. Jana XXIII., papeže (1881-1963)
středa – 12. říjnaRadima, biskupa (+1006)
sobota – 15. říjnasv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve (1515-1582)
Neděle – 16. října159. výročí posvěcení karlínského kostela (18. 10. 1863) 29. neděle v mezidobí

159. výročí posvěcení karlínského kostela (18. 10. 1863)

            Budeme slavit v neděli 16. října 2022.

            Hlavním celebrantem na mši sv. v 09.30 h bude apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.

            Po mši svaté bude možnost uctít ostatek sv. Cyrila a prohlédnout si základní kámen kostela, na němž jsou dva latinské nápisy:

            První připomíná posvěcení základního kamene (10. 6. 1854) a druhý posvěcení kostela (18. 10. 1863)

Sbírka do Fondu sv. Vojtěcha – mzdové podpory duchovních

            Se koná tuto neděli 9. října 2022.

Papež František O rozlišování – Sebepoznání. (úryvek)

                Jednou z pomůcek k poznání sebe sama je zpytování svědomí. Všeobecné zpytování svědomí dne: Co se dnes stalo v mém srdci? „Tolik věcí se stalo…“. Které? Proč? Jaké stopy zůstaly v mém srdci? Dělat zpytování svědomí, to znamená dobrý zvyk.  V klidu si znovu prohlídnout, co se v našem dni děje, učit se všímat si ve svých hodnoceních a rozhodnutích toho, čemu přikládáme největší význam, co hledáme a proč a co jsme nakonec našli. Především se učím rozpoznávat, co sytí mé srdce. Co naplňuje mé srdce.

                Protože jen Pán nám může dát utvrzení o tom, jakou máme hodnotu. Každý den nám to říká z kříže: zemřel za nás, aby nám ukázal, jak jsme v jeho očích vzácní. Neexistuje žádná překážka nebo selhání, které by mohly zabránit jeho laskavému objetí.

                Zpytování svědomí nám velmi pomáhá. Co dnes proběhlo? Co se stalo? Co mě přimělo reagovat? Co mě rozesmutnilo? Co mi udělalo radost? Co bylo špatné, a ublížil jsem ostatním? Ale dívejte se i na cestu pocitů, přitažlivostí v mém srdci během dne. Nezapomínejte na to! Minule jsme mluvili o modlitbě, dnes o sebepoznání.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.