NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

13. února 2022 6. neděle v mezidobí7/ 2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám svou
milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem.

                1. čtení: Jer 17, 5-8

Toto praví Hospodin: „Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin! Je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny vyhání k potoku;  …

                Odpověď k žalmu:

Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.

                2. čtení: 1 Kor 15, 12.16-20

Sv. Pavel píše: „Jestliže tedy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. A nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí.“ Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli.

                Evangelium: Lk 6, 17.20-26

Když si Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží.

Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl:  „Blahoslavení, …“

5 fascinujících faktů o zjeveních Panny Marie Lurdské – Francesca Pollio

                1. Znehybnění

Bernadetta poprvé uviděla krásnou paní v jeskyni při prvním zjevení 11. února 1858, ta se na Bernadettu usmála a naznačila jí, aby přišla blíž, stejně jako když matka pokyne svému dítěti. Bernadetta vytáhla růženec a poklekla před Paní, která měla také růženec na pravé paži. Když se Bernadetta pokusila o modlitbu růžence znamením kříže, s paží nedokázala pohnout. Teprve poté, co Paní sama udělala znamení kříže, byla Bernadetta schopna udělat totéž. Paní zůstala zticha, zatímco se Bernadetta modlila růženec, ale korálky jejího růžence jí procházely mezi prsty.

                2. Tajná modlitba

Během pátého zjevení, ke kterému došlo 20. února 1858, naučila Paní Bernadettu modlitbu, kterou odříkávala každý den po zbytek svého života. Nikdy však modlitbu nikomu neprozradila, ale sdělila, že jí bylo řečeno, aby s sebou vždy přinesla požehnanou svíčku. To je důvod, proč ve svatyni Panny Marie Lurdské neustále hoří svíčky.

                3. Dáma sdílí své jméno

Při šestnáctém zjevení, 25. března 1858, na svátek Zvěstování Panně Marii, Paní odhalila Bernadettě svou identitu. Řekla: „ Jsem Neposkvrněné Početí“.

                4. Hořící svíčka

Bernadetta nikdy nezapomněla přinést zapálenou svíčku do jeskyně, protože jí to Paní řekla. Během sedmnáctého zjevení, 7. dubna 1858, Bernadetta nevědomky položila jednu ruku nad hořící plamen. Lidé, kteří tam byli, viděli, jak jí plamen plápolal mezi prsty a popálil ji ruku, i přesto se Bernadetta dokázala patnáct minut modlit. Když modlitbu skončila, nebyla zraněná a ani si nevšimla výkřiků hrůzy lidí v davu. Doktor Dozous, známý lékař z Lourdes, vzal další zapálenou svíčku a bez varování položil Bernadettě plamen na ruku, ta však okamžitě vykřikla bolestí.

                5. Zázrak Bernadettina těla

Poté, co zjevení skončila, se Bernadetta stala členkou řádu Milosrdných sester při kostele sv. Gildarda v Nevers a přijala řeholní jméno Marie Bernarda – Marie po Bohorodičce, Bernarda po své kmotře. Zemřela ve věku 35 let, 16. dubna 1879. Byla pohřbena v areálu kláštera v Nevers ve Francii. O třicet let později, 22. září 1909, bylo její tělo exhumováno a nalezeno zcela neporušené. Druhá exhumace se uskutečnila 3. dubna 1919. Tělo bylo nalezeno v naprosto stejném stavu jako před deseti lety. Bernadetta byla svatořečena 8. prosince 1933 papežem Piem XI.     

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.